Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/4472 E. , 2016/5191 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/4472 E. , 2016/5191 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 388515
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/4472 E. , 2016/5191 K.

"İçtihat Metni"
... ... ve diğer 21 müdahil

Taraflar arasında görülen iflasın ertelenmesi davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 13.11.2014 gün ve 2014/1840 Esas, 2014/7228 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi müdahil .... vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -
Davacı vekili, müvekkillerinden ..... Şti.’nin bayan ve çocuk giyim ürünleri ürettiğini,..... Ltd. Şti.’nin ise bu ürünlerin satış ve pazarlaması ile iştigal ettiğini; dünya ekonomisindeki genel durgunluk, cirolardaki belirgin düşmeler, Türk Lirası’nın değerlenmesi, ...ile artan enerji ve işgücü maliyetleri nedeniyle borca batık hale geldiklerini; sermaye artışı yapılması ve tasarruf tedbirleri uygulaması ile bu durumdan kurtulabileceklerini ileri sürerek, iflasın bir yıl süreyle ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece davacı şirketin iflasına dair verilen karar Dairemiz'in 2014/1840 E., 7228 K., sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bu kez, müdahil ..... vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müdahil ... vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 3,20 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak ....gelir kaydedilmesine, 28.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları