Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3721 E. , 2016/5400 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3721 E. , 2016/5400 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 487126
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3721 E. , 2016/5400 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülen iflasın ertelenmesi davası sonucunda verilen hükmün davacı ... . yönünden onanmasına, davacı ....yönünden bozulmasına ilişkin Dairemizin 02.02.2015 gün ve 2014/3807 Esas, 2015/485 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi müdahil ..... vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- K A R A R -

Dosyanın 30.10.2012 havale tarihli bilirkişi raporuyla başladığı, (dava dilekçesi, müdahale dilekçeleri, raporlar vs. belgelerin) eksik olduğu anlaşıldığından tüm eklerinin toparlanarak dosyanın düzenli, dizi listesine bağlanmış şekilde gönderilmesi için yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 14.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları