23. Hukuk Dairesi 2015/3372 E. , 2016/4851 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/3372 E. , 2016/4851 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:24

23. Hukuk Dairesi 2015/3372 E. , 2016/4851 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin 14.09.2007 tarihinden 01.07.2010 tarihine kadar davalı kooperatifte denetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını, genel kurullarda denetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi kararlaştırıldığı halde, 2009 yılının Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım ayları ile 2010 yılının Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında müvekkiline huzur hakkı ödemesi yapılmadığını, 2009 yılı Eylül ayında ise eksik ödeme yapıldığını ileri sürerek, 19.500,00 TL'nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacıya huzur hakkı ödemelerinin yapıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davalı kooperatif, davacıya huzur hakkı ödendiğine ilişkin tediye makbuzu, banka dekontu veya davacının imzasını taşıyan bordro sunmamış ise de; kooperatif kayıtlarında davacıya huzur hakkı tahakkuk ettirildiği ve bu kayıtlarda peşin ödeme yapıldığının belirtildiği, davacının görev yaptığı süre zarfında vermiş olduğu denetleme raporlarında yevmiye kayıtlarının nizama uygun olduğunun belirtildiği, fakat, açık bir şekilde ücret ödemelerinin yapılmadığına dair herhangi bir itirazi kayda yer verilmediği, incelediği defterlerde, bilanço, mali tablolar ve gelir-gider kalemlerinin gerçeğe uygun olarak kayıtlara aktarıldığını rapor eden davacının, bu raporların aksine, denetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı dönemde kendisine huzur hakkı ödenmediğini iddia etmesinin iyiniyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, kooperatif denetim kurulu üyesinin huzur hakkı alacağının tahsili istemine ilişkindir.
Davalı kooperatif talebe konu dönemlerde davacıya huzur hakkı ödemelerini yaptığını kanıtlamak zorundadır. Davalı, ibraz ettiği delillerle ödemeyi kanıtlayamamıştır. Ne var ki, cevap dilekçesinde yemin deliline de dayanmıştır. Bu durumda, davalıya, ödemeyi ispat etmek için yemin teklif etme hakkının bulunduğu hatırlatılarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.11.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Cevapla