Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8809 E. , 2017/985 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8809 E. , 2017/985 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8809 E. , 2017/985 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

-KARAR-

1-Davacı şirket tarafından Av.... ve Av. ...'e verilen vekaletnamede iflas ve iflas erteleme isteme yetkisi bulunmadığı anlaşılmış olup, adı geçen vekillere, varsa davacı şirketçe verilen iflas ve iflas erteleme yetkisini içerir vekâletnamenin sunulmasının sağlanması,
2-Müdahiller ... Yatırım Bankası A.Ş.,... Bankası A.Ş., .... A.Ş., Girişim Varlık A.Ş. ile ... ..'ye gerekçeli kararın tebliğ edildiğine dair tebliğ evraklarına dosya içerisinde rastlanmamıştır. Gerekçeli kararın adı geçen müdahillere tebliğe çıkarılıp çıkarılmadığı araştırılarak, çıkarılmış ise, tebliğ belgelerinin dosya içerisine konulması, temin edilemez ise, posta idaresi ile yazışma yapılarak tebliğ tarihinin tespiti, tebliğe çıkarılmamış ise, gerekçeli kararın adı geçen müdahillere tebliği ile temyiz süresinin beklenmesi, temyiz dilekçesinin sunulması halinde bu dilekçenin eklenmesi,
İçin dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 03.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları