Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8639 E. , 2017/1210 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8639 E. , 2017/1210 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8639 E. , 2017/1210 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

MÜDAHİLLER : 1 ... Bankası A.Ş. Vek. Av. ...- ... Kozmetik ve ...Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vek. Av. C ... 3- ... 4- ...Vekilleri Av. Y ... 5- ...... Lojistik Gıda İnş. Turz. San. Ltd. Şti. Vek. Av. ... 6-P ... Basım San. ve Tic. A.Ş. Vek. Av. ...7-G... Plastik Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vek. Av. ... 8 ...Bankası A.Ş. Vek. Av. ...n ve diğer 9 müdahil

Davacının açmış olduğu iflasın ertelenmesi davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 03.07.2015 gün ve 2015/3487 Esas, 2015/5238 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, şirketin kozmetik ürünlerinin alım-satımı, pazarlanması ve ithalatı işleri yaptığını, şirketin borca batık durumda olduğunu, iyileştirme projesi uygulayarak faaliyetlerine devam etmek istediklerini, davacı şirketin borca batık olduğunun tespitiyle iflasın 1 yıl süreyle ertelenmesine, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Müdahiller davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemenin 06.11.2013 tarih ve 2013/609 E., 2013/355 K. sayılı ilamı ile davanın kabulüne dair kararı müdahiller, ...Bankası A.Ş. ve ... Plastik Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilleri, müdahil ... Kozmetik ve Kimya Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin ise talebini reddine ilişkin ara kararı temyiz etmesi üzerine Dairemizin 03.07.2015 tarih ve 2015/3487 E., 2015/5238 K. sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 24.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları