23. Hukuk Dairesi 2015/7081 E. , 2017/1131 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 537067
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7081 E. , 2017/1131 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

23. Hukuk Dairesi 2015/7081 E. , 2017/1131 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, dava dışı....İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi ile davalı arasında inşaat yapım sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme kapsamında başlatılan inşaatların yapım sürecinin öncesinde müvekkilinin....İnşattan 240.000,00 TL alacaklı olduğunu,....İnşaatın müvekkilinden almış olduğu parayı davalı adına yapılan inşaatların yapım maliyetlerinde kullandığını,....İnşaat ile davalı kooperatif arasındaki sözleşmenin feshi koşullarını düzenleyen 31.10.2008 tarihli protokolde....İnşaatın davalı kooperatiften inşaat maliyetleri dolayısıyla olan alacaklarının 240.000,00 TL karşılığı olan kısmının....İnşaatın borcuna karşılık müvekkiline devrettiğini, protokol uyarınca davalı kooperatifin devredilen alacağın nakden müvekkiline ödeyemeyeceğini ve başka bir taşeron firma ile anlaşılarak inşaatların tamamlanacağının belirtilmesi üzerine 3 adet dairenin 240.000,00 TL karşılığı müvekkiline verileceğinin kararlaştırıldığını, davalı kooperatifin borcunu yerine getirebilmesi için müvekkilinin üye olarak kaydının gerçekleştirme zorunluluğunun doğduğunu ve noterden gelen ihtarnamede müvekkilinin gerçekte geçerliliği olmayan üyelik kaydının yapıldığının bildirildiğini, daha sonra müvekkilinin hukuki yollara başvurduğunu ve bu nedenle de ödeme yapmadığından üyelikten çıkartıldığını, müvekkilinin yönetim kurulu tarafından bilgilendirilmediği için ödemeleri yapmadığını, burada en önemli hususun peşin fiyatla daire satımının geçersiz olduğunu, protokol ile düzenleme getirilen diğer hususların geçerliliği ile 240.000,00 TL ödemenin kooperatif nam ve hesabına yapıldığı konularında hukuki bir ihtilafın söz konusu olmadığını, müvekkilinin, kooperatiften olan 240.000,00 TL'lik alacağının üye sıfatı ile kazandığı ve bu sıfatla ortaya çıkan bir alacak değil, üyelik öncesinde olan bir alacak olduğunu ileri sürerek, davanın kabulü ile davalı kooperatiften olan 240.000,00 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınıp müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davacının, davalı kooperatife ödediği 240.000,00 TL karşılığı davacının 3 adet daireye ilişkin olarak kooperatife üye kaydının yapıldığı, yukarıda incelenen (kapatılan) .... 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin dosya ve kararı gereğince; davacının, davalı kooperatifteki üyeliklerinin halen devam ettiği, bu açıdan davalının herhangi bir sebepsiz zenginleşmesinin söz konusu olmadığı ve bu kapsamda davacının, davalıdan herhangi bir alacağının oluşmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla