23. Hukuk Dairesi 2015/3393 E. , 2017/1147 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535955
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/3393 E. , 2017/1147 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 07 Ara 2018 01:20

23. Hukuk Dairesi 2015/3393 E. , 2017/1147 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün düzeltilerek onanmasına ilişkin Dairemizin 18.11.2014 gün ve 4249 Esas, 7354 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -
Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi olduğunu, kooperatifin ihale ile üyeleri için yaptırmış olduğu işyerlerinde eksik ve ayıplı imalat olduğunu, müvekkilinin de bundan dolayı 19.948.,24 TL'lik zararının olduğunu ileri sürerek, 19.948,24 TL'nin faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının işyerini teslim almadığı gibi eksiklikleri de kooperatife bildirmediğini, bu nedenle kötüniyetli olduğunu, ayrıca eksik ve hatalı imalattan yüklenici firmanın sorumlu olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, davacıya tahsis edilen işyerinin, proje ve mahal listesine uygun olarak yapılmadığı, işyerinin projeye uygun hale getirilmesi, eksiklik ve ayıpların giderilmesi için 12.447,00 TL'lik harcama yapılmasının gerektiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerinin temyizi üzerine, Dairemizin 18.11.2014 tarih ve 2014/4249 E., 2014/7354 K. sayılı ilamıyla düzelterek onanmıştır.
Davalı vekili, bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla