Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2800 E. , 2017/1055 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2800 E. , 2017/1055 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515705
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2800 E. , 2017/1055 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
-KARAR-

Dosya kapsamında mevcut ... İcra Dairesi'nin 2015/1 İflas sayılı, 30.01.2015 günlü yazısına göre davalı şirketin, 21.01.2015 tarihinde iflas ettiği anlaşılmıştır.
İİK'nun 194. maddesi gereğince, iflas etmekle temyiz süresi ikinci alacaklılar toplantısına kadar duracağından, mahkemece, ikinci alacaklılar toplantısı yapılıp yapılmadığı araştırılıp, toplantı yapılmadığının anlaşılması halinde, ikinci alacaklılar toplantısı yapıldıktan 10 gün sonra, 15 günlük temyiz etme süresi başlayacağından, bu süre beklendikten sonra, temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize tekrar gönderilmesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 06.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları