Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2091 E. , 2017/1086 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2091 E. , 2017/1086 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2091 E. , 2017/1086 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

- K A R A R -

Asıl ve birleşen 2012/815 Esas sayılı davada davalı, birleşen 2011/441 Esas sayılı davada davacı kooperatif vekili, hükmü üç ayrı dava yönünden temyiz etmekle; tek temyiz başvuru harcı ile birleşen 2012/815 Esas ve asıl davalar yönünden nispi karar harcının yatırıldığı görülmüştür.
Oysa, her bir dava birbirinden bağımsız olup, ayrı ayrı temyiz yoluna başvurma harcına tabii olduğundan üç adet temyiz başvuru harcı yatırılması gereklidir. Ayrıca harcı yatırılmayan birleşen 2011/441 Esas sayılı dava yönünden de maktu karar harcının alınması zorunludur. Bu durumda kooperatif vekiline anılan eksik harçların yatırılması için HUMK'nın 434/3. maddesi uyarınca muhtıra çıkarılması, sonucuna göre gerektiğinde aynı madde hükmü uyarınca mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 11.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları