Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/190 E. , 2017/1602 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/190 E. , 2017/1602 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/190 E. , 2017/1602 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Davacı tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahiller ...T.A.Ş., ... Taş. Gıd. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. ve T. ... Katılım Bankası A.Ş. vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkil şirketin TOKİ inşaatlarında yüklenici olarak inşaat yapım işlerini üstlendiğini, müvekkilin son aldığı işlerde maliyetlerin artması nedeniyle ve birçok kesintilerin yapılması nedeniyle ödeme dengesinin bozulup borca batık hale geldiğini, iyileştirme projesine göre borca batıklıktan kurtulma imkanı bulunduğunu ileri sürerek, iflasın 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, iddia, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, davacı şirketin iyileştirme projesinin gerçek ve uygulanabilir olduğu gerekçesiyle, davacı şirket hakkında bir yıl süre ile iflasın ertelemesine karar verilmiştir.
Kararı, bir kısım müdahiller vekilleri temyiz etmiştir.
Dosya incelendiğinde, iflasın ertelenmesini talep eden davacı şirketin ortaklarından ...l'ın şahsına ait bir kısım taşınmazları satıp davacı şirketin borcunu ödediği, ödenen miktar kadar davacı şirket hesabına alacak kaydettirdiği ve şirketten bu alacağına karşılık olarak müşterilerden alınan çekleri kendi adına ciro ettirdiği görülmüştür. Ayrıca iyileştirme projesinde bahsedilen ortaklara ait taşınmazların ayni sermaye olarak davacı şirkete aktarılması hususunda gerekli adımların atılmadığı görülmüştür.
Bu durumda mahkemece, borca batıklığın tam olarak tespiti ve iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olup olmadığı konusunda alanında uzman yeni bir bilirkişi heyetinden açıklamalı, gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, bir kısım müdahiller vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadelerine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları