Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İnfaz Hukuku KOŞULLU SALIVERİLEN HÜKÜMLÜLERİN TAKİP İŞLEMLERİ, Dr. Suat ÇALIŞKAN

KOŞULLU SALIVERİLEN HÜKÜMLÜLERİN TAKİP İŞLEMLERİ, Dr. Suat ÇALIŞKAN

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı, İnfazın Ertelenmesi, Denetimli Serbestlik, Koşullu Salıverilme, Adli Sicil (Sabıka) ve Arşiv Kaydı, GBT, Özel veya Genel Af, Ceza İnfaz Kurumları, Özel İnfaz Çeşitleri, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21219


KOŞULLU SALIVERİLEN HÜKÜMLÜLERİN TAKİP İŞLEMLERİ
Dr. Suat ÇALIŞKAN


Uygulamada, koşullu salıverilen hükümlülerin hak ederek salıverilme tarihine kadar takip işlemlerinin ilamı veren yer mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı veya hükümlünün yerleşim yeri Cumhuriyet başsavcılığından hangisinin yerine getireceği hususunda bazı sorunlar yaşanmaktadır.

Koşullu salıverme ile ilgili sorunların çözümü açısından kavram ile ilgili kuralların içeriği ve sistemin özelliği dikkate alınmalıdır.

Koşullu salıverilme kavramı

Koşullu salıverilme kavramı, hapis cezası nedeniyle infaz kurumunda geçirilmesi gereken süreyi ifade eder.

Bu süreyi dolduran hükümlü koşullu salıvermeden yararlanarak infaz kurumundan tahliye edilir.

Kapalı kurumdan açık infaz kurumuna ve oradan da, denetimli serbestlik uygulamasına tabi tutulur.

İnfaz süresini iyi hâlli olarak geçirme şartı

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi gerekir. (Tüzük md. 172/1)

Koşullu salıverilmeden yararlanma ve kurumda geçirilmesi gereken süre

1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını,

2) müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını,

3) diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini (2/3) kurumda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. (Tüzük md. 172/2)

671 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum Ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 32 maddesine göre; İnfaz Kanunu’nun107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte iki”lik oran “yarısı”, olarak uygulanır. Yani, 1.7.2016 tarihine kadar işlenen suçlarda süreli hapis cezalarında 2/3 oranı 1/2 olarak uygulanacaktır.[1]

Ceza türü ve süresine göre koşullu salıverilme için kurumda geçirilmesi gereken süreler şunlardır: (Tüzük md. 172/3)

1) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzaltı,

2) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz,

3) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuzaltı,

4) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla Otuz

5) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla yirmisekiz, yıldır.

Örgütlü suçlarda koşullu salıverilme süreleri:

Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde;

1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuzaltı yılını,

2) Müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını,

3) süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü

Kurumda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. (Tüzük md. 172/4)

Birden fazla cezanın bulunması halinde kurumda geçirilmesi gereken süre

Ancak, bu süreler;

1) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde kırk,

2) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzdört,

3) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla kırk,

4) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuzdört,

5) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuziki yıldır.

Hükümlünün onsekiz yaşını dolduruncaya kadar kurumda geçirdiği sürelerin hesabı

Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün onsekiz yaşını dolduruncaya kadar kurumda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır. (Tüzük md. 172/5)

DEVAMI: http://www.hukukihaber.net/kosullu-sali ... ,6161.html


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön İnfaz Hukuku