Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

İnfaz affı 2020 son dakika gelişmelerini burada paylaşalım

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı, İnfazın Ertelenmesi, Denetimli Serbestlik, Koşullu Salıverilme, Adli Sicil (Sabıka) ve Arşiv Kaydı, GBT, Özel veya Genel Af, Ceza İnfaz Kurumları, Özel İnfaz Çeşitleri, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma...
Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2676
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra ve İflas Hukuku
Konum: Virankaya

Re: İnfaz affı 2020 son dakika gelişmelerini burada paylaşalım

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

caneryıldız yazdı: 07 Nis 2020 16:18 Merhaba, cinsel suçlarla ilgili herhangi bir indirim ya da denetimli serbestlik süresiyle ilgili sanık lehine bir gelişme var mı?
Cinsel suçlar kesinlikle kapsam dışında kalacak. Bu konuda teklif getirenin ve meclisin tavrı net. Pek umutlanmayın.


Resim
Kullanıcı avatarı
Birbilen
Moderatör
Mesajlar: 1540
Kayıt: 23 Eki 2019 16:10
Meslek: Emekli Hukuk Adamı

Re: İnfaz affı 2020 son dakika gelişmelerini burada paylaşalım

Mesaj gönderen Birbilen »

7226 sayılı Kanunun Geçici 1.Maddenin 4.fıkrası uyarınca; Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle yargı alanında alınması gereken tedbirler ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin HSK Genel Kurul kararı:

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

Konu : COVID-19 Kapsamında İlave Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE


Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 30/03/2020 tarihli ve 2020/51 sayılı kararı ile;

Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı solunum yolu hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre, 100’den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk durumu; "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış. ayrıca “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir. Söz konusu hastalığın ülkemizde de görülmesi üzerine, salgın riskinin ortadan kaldırılması ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, görev ve yetki alanı çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarca birçok idari tedbir alınmıştır.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile idari izin ve sair hususlara ilişkin çeşitli tedbirlerin alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, ülke çapında salgın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında;

-Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkacak riskleri önlemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hâllerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun adli makamlarca değerlendirilmesi,

-Doğrudan açık ceza infaz kurumuna gelen ve geldiginde ceza süresi itibariyle hemen denetimli serbestlik tedbirinden faydalanabilecek hükümlülerin ceza infaz kurumlarında bekletilmemeleri açısından ve aynı zamanda hafta sonunda ortaya çıkabilecek taleplerin karsılanabilmesi amacıyla, infaz hâkimliğine ilişkin nöbet planlamasının yapılması,

-Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarihli ve 12362 sayılı, “idari izin” konulu yazısı kapsamında hâkim ve savcılara verilecek olan idari izinlerin nasıl kullandırılacağı,

-Acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar hâkimin komisyon başkanlarınca, yeteri kadar Cumhuriyet savcısının ise başsavcılar tarafından belirlenerek, (her birimden yeterince nöbetçi mahkeme ve Cumhuriyet savcısı uygulaması yapılmak suretiyle) geri kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP imkânlarından faydalanarak evde çalısmalarının temini, hususlarına ilişkin tedbirler teşkilata duyurulmuştur.

26/03/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1'inci maddesi, durma süresince, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Hakimler ve Savcılar Kurulunu yetkili kılmıştır. 7226 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, salgın riskinin en aza indirilmesi, halkın ve adli personelin sağlığının korunması, bireylerin birbirleriyle temaslarının asgariye indirilmesi, aynı zamanda da kamu hizmetlerinin aksatılmaması ve kişilerin maddi hukuk, usul hukuku ve takip hukuku çerçevesinde haklarının korunması amacıyla aşağıdaki ek tedbirleri alma zarureti hasıl olmuştur.

Bu itibarla;

1)Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 30/04/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesine,

2)Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyusmazlığın taraflarına bildirilmesine,

3)Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk degerlendirmesinin zorunlu oldugu durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBIS uygulaması üzerinden dinlenilerek durusmaların icrasına,

4)Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftis sırasında aleyhe degerlendirilmemesine,

5)Erteleme süresinin hâkim ve Cumhuriyet savcıların terfilerinde aleyhe degerlendirilmemesine,

6)Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hakimligine yapılan itirazlar ile müzakerelerin, iletişim ve UYAP imkanlarından istifade edilmek suretiyle gerçekleştirilmesine,

7)Tutuklu ve acil işler dısında kamu davasının açılmasının 30/04/2020 tarihine kadar ertelenmesine,

8)İhtiyaç olması hâlinde birinci bölgelerde görev yapan hukuk hâkimlerinin de 30/04/2020 tarihine kadar ceza mahkemeleri nöbet listesine dahil edilmesine,

9)Erteleme süresince salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ihtiyati tedbir ve bu isleme yönelik itirazların degerlendirilmesi gerektigine,

10)6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin korona virüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek sekilde degerlendirilmesi gerektiğine,

11)Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığının, suç ve suçlulara iliskin ihbar ile şikâyetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettiğinin bilinmesine ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

12)Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar),

-Eşi kamu veya özel sağlık kuruluşlarının “teşhis ve tedavi birimlerinde” (hastane, semt polikliniği, halk sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezleri, özel klinik ve benzeri) çalışan hâkim ve Cumhuriyet savcıların,

İdari izinli sayılmalarına.

İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,

13)Erteleme süresince hâkim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan iş ve işlemleri mümkün olduğunca uzaktan çalısma, dönüşümlü çalısma gibi esnek çalışma yöntemleri kapsamında takip etmeleri, bu kapsamda dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve diger zorunlu adli hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini imkan dahilinde evden yerine getirmeleri gerektiğinin bilinmesine,

14)Salgının boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve başsavcıların görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen ilave tedbirleri, ilgili mevzuat ve tavsiye kararları çerçevesinde gecikmeden ifa etmelerine,

15)Belirlenen tarih sonrası için gelişen şartlara göre durumun yeniden değerlendirilmesine,

16)Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına karar verilmiştir.
Bir bilene sor...
Bağımlılığı bırakın! Damarlarınızdaki asil Türk kanını kirletmeyin...
Korona çok fena bir hastalık, sakın hafife almayın, aşınızı olup kurallara uyun!
35tugi
Yeni Üye
Mesajlar: 2
Kayıt: 12 Nis 2020 02:49

Re: İnfaz affı 2020 son dakika gelişmelerini burada paylaşalım

Mesaj gönderen 35tugi »

Merhabalar
2011 yılında işlenen nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl ceza alan ve denetimli serbestlikten yararlandığı bu süreçte kural ihlali yaparak firari olan( ihlal sonrasında teslim olmadı) kişi bu çıkacak olan yargı paketinden yarrlanabiliyor mu??
Artemis10
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 147
Kayıt: 14 Mar 2019 22:43

Re: İnfaz affı 2020 son dakika gelişmelerini burada paylaşalım

Mesaj gönderen Artemis10 »

Diger Taraftan yanıtımı alamadım belki buradan faydalanabilirim, ilk kez mükerrerim sucum alkollu arac kullanmak . Cezam 1 yıl 6 ay ve ıstınafta. Bu belırttıgınız kosullarda eger kanun yasalasırsa , yatarım ne kadar olur yada yaptırım olarak mukerrrerler 1 yıl 6 ay cezası varsa hafta sonu hapıs gıbı secenekler var. bunlardan faydalanabılır mıyım? nasıl adım atmam gerekıyor yardımcı olun bana
Murat kalkan
Site Üyesi
Mesajlar: 14
Kayıt: 13 Nis 2020 15:11

Re: İnfaz affı 2020 son dakika gelişmelerini burada paylaşalım

Mesaj gönderen Murat kalkan »

Ceza evinde yatarken yasak esya sucundan 20 ay ceza aldım 4/3 mukerrur uyguladilar2016 yatıp ciktiktan sonra 2019 da 20 ay ceza aldım ikinci kez mukerrurun uygulanmasini istemişler temyiz ettim ceza kesinleşirse 4/4 mü uyguluyacaklar yardımcı olursaniz sevinirim
Murat kalkan
Site Üyesi
Mesajlar: 14
Kayıt: 13 Nis 2020 15:11

Re: İnfaz affı 2020 son dakika gelişmelerini burada paylaşalım

Mesaj gönderen Murat kalkan »

Kapsam dışı suçların içinde ikinci kez mukerrur yazmıyor anlayamadım yasa varmı yokmu ikinci kez mukerrur lere
35tugi
Yeni Üye
Mesajlar: 2
Kayıt: 12 Nis 2020 02:49

Re: İnfaz affı 2020 son dakika gelişmelerini burada paylaşalım

Mesaj gönderen 35tugi »

35tugi yazdı: 12 Nis 2020 03:05 Merhabalar
2011 yılında işlenen nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl ceza alan ve denetimli serbestlikten yararlandığı bu süreçte kural ihlali yaparak firari olan( ihlal sonrasında teslim olmadı) kişi bu çıkacak olan yargı paketinden yarrlanabiliyor mu??
???
Mahir798
Yeni Üye
Mesajlar: 246
Kayıt: 05 Kas 2018 01:37

Re: İnfaz affı 2020 son dakika gelişmelerini burada paylaşalım

Mesaj gönderen Mahir798 »

Arkadaslar daha once isledigim bir suctan dolayi 3 yil 6 ay hapis cezasi almistim hagb yi bozmaktan da 10 ay hapis 25 gun adli para cezasi aldim bu durumda yatarim ne olur
Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2676
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra ve İflas Hukuku
Konum: Virankaya

Re: İnfaz affı 2020 son dakika gelişmelerini burada paylaşalım

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

35tugi yazdı: 12 Nis 2020 03:05 Merhabalar
2011 yılında işlenen nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl ceza alan ve denetimli serbestlikten yararlandığı bu süreçte kural ihlali yaparak firari olan( ihlal sonrasında teslim olmadı) kişi bu çıkacak olan yargı paketinden yarrlanabiliyor mu??
Yararlanacak.
Resim
Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2676
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra ve İflas Hukuku
Konum: Virankaya

Re: İnfaz affı 2020 son dakika gelişmelerini burada paylaşalım

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

Artemis10 yazdı: 12 Nis 2020 20:25 Diger Taraftan yanıtımı alamadım belki buradan faydalanabilirim, ilk kez mükerrerim sucum alkollu arac kullanmak . Cezam 1 yıl 6 ay ve ıstınafta. Bu belırttıgınız kosullarda eger kanun yasalasırsa , yatarım ne kadar olur yada yaptırım olarak mukerrrerler 1 yıl 6 ay cezası varsa hafta sonu hapıs gıbı secenekler var. bunlardan faydalanabılır mıyım? nasıl adım atmam gerekıyor yardımcı olun bana
İnfaz hâkimi, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen suçlarda toplam bir yıl altı ay, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda ise toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasının;

a) Her hafta cuma günleri saat 19.00’da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları,

b) Hafta sonları hariç, her gün saat 19.00’da girmek ve ertesi gün saat 07.00’de çıkmak suretiyle geceleri,

Ceza infaz kurumlarında çektirilmesine karar verebilir.
Resim
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj