Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞYERİ NE YAPMALI

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞYERİ NE YAPMALI

Mesaj gönderen teoman »

:arrow: BİR İŞYERİNE İCRADAN MAAŞ HACZİ YAZISI GELDİĞİNDE NE YAPILIR.?

İcradan size maaş haczi yazısı geldiğinde öncelikle gelen tebliğ zarfının üzerine tebligatın geliş tarihini yazınız. Tebligatın üzerine tebliğ tarihini yazmanızın sebebi hukuktaki süreleri kaçırmamanızdır. Örneğin maaş haczinde tebligatı aldıktan sonra 7 gün içerisinde cevap vermeniz gerekecektir. Bu nedenle tebliğ tarihi çok önemlidir. Sadece maaş haczi tebligatında değil devlet kurumlarından (Adliyeden, SGK’dan ve Vergi Dairesi ve diğer tüm resmi daireler) gelen tüm tebligatlarda tebliğ aldığınız tarihi mutlaka not alınız ya da gelen tebligatın üzerine yazınız.

Gelelim maaş haczi konusuna, şirketinize ya da şahsınıza icra müdürlüğü tarafından yanınızda çalışan ya da çalıştığı düşünülen biri hakkında (bu biri (B) isimli biri olsun) maaş haczi yazısı geldiğinde bu yazıya 7 gün içerisinde cevap vermek zorundasınız. Cevap vermemeniz halinde suç işlemiş sayılırsınız.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN BORÇLU OLAN ÇALIŞANIN İŞ YERİNE GÖNDERİLECEK ÖRNEK MAAŞ HACZİ YAZISIDIRT.C
.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO: 20..../.......E

.............................İLGİLİ KURUM VEYA FİRMA ADI YAZILACAKTIR...................................


ALACAKLI :........................
VEKİLİ :

BORÇLU :..........................
VEKİLİ :

BORÇ MİKTARI :

Yukarıda kayıt edilen alacağın tahsili için borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar ¼ nün haczine karar verilmiştir. Karar dairesince ve İcra İflas kanununun 355 nci maddesi gereğince haczin icra edilip edilmediğinin ve borçlunun almakta olduğu maaş veya ücreti miktarının bir hafta içinde bildirilmesi ve borç bitinceye kadar tebligat mucibince haciz olunan miktarın kesilip hemen dairemize gönderilmesi,

Borçlunun maaş veya ücretinde veya memuriyetinde yahut başka bir yerden maaş almayı mucip tebeddül olduğu ve hizmetine nihayet verildiği takdirde derhal bildirilmesi. Bu madde hükmüne riayet edilmediği veya kesilen paralar gönderilmediği takdirde aynı kanunun 356 ncı maddesi gereğince maaşınızdan veya sair mallarınızdan alınacağının ve ayrıca 347 nci madde gereğince cezai takibat yapılacağının bilinmesi rica olunur.

İCRA MÜDÜRÜ
.
Resim
:arrow: MAAŞ HACZİNE NASIL CEVAP VERİLİR.?

Maaş haczine doğru bilgi vermek zorundasınız. Yani (B) isimli şahıs sizin yanınızda ya da şirketinizde çalışıyorsa İcra Müdürlüğüne vereceğiniz cevabın açıklamalar kısmına (B) isimli şahsın şirketinizde çalıştığını ve maaş haczi gereğince maaşına haciz konulduğunu ve alacağı maaştan kesinti yapılarak icra dosyasına yatırılacağını bildirmeniz gerekmektedir. Maaş haczini tebliğ aldığınız tarihten itibaren çalışanınıza maaş ödemesi yaparken icra müdürlüğünün koyduğu oranda maaşını kesip kesmiş olduğunuz tutarı icra dosyasına yatırmanız gerekmektedir,maaş haczi tebligatı alan işverenin yapması gereken.maaş haciz müzekkeresinde yazılan kararı yerine getirmesi, işçi işten ayrılana kadar veya borç sona erene kadar icra dosyasına yapacağı gerekli kesintiyi yatırmak.
eğer sadece ücretin 1/4 ünün haczi yazıyorsa müzekkerede sadece bunu yapacak, fazla mesai, prim,kıdem tazminatını vs, bunları kesemez, ancak bunlar yazıyorsa, işçi işten ayrılana kadar ücreti ve sair haklarından kesinti yapacak ve yine yazması şartıyla işten ayrıldığında doğmuş kıdem tazminatı varsa bununda dosya alacağı kadarını dosyaya yatıracak.

Maaş haczi yazısında belirtilen kişi yani (B) isimli şahıs sizin yanınızda çalışmıyorsa yine 7 gün içerisinde (B) isimli bir çalışanınızın olmadığını bu nedenle maaşına haciz konulamadığını belirterek icra dosyasına cevap vermeniz gerekmektedir.BORÇLU İŞCİNİN MAAŞINA ŞİRKETİNİZCE HACİZ İŞLEMİ YAPILINCA ÖRNEKTEKİ GİBİ CEVABI YAZI İLE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLİR

T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO: 20......./.........E


KONU : Maaş Haczi

ALACAKLI : ...............................................................

BORÇLU : ...............................................................

ALACAK MİKTARI : …...............- TL

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.

Borçlu şirketimizden ............... TL maaş almakta olup , talimatınız gereği olarak 1/4 ü ................ ayki maaşından itibaren kesilerek icra dosyasına gönderilmek üzere İcra Dairesinin banka hesabına yatırılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz. ...../..../2013… Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyad

(İmza)


:arrow: MAAŞ HACZİ YAZISI GELMEDEN ÖNCE ÇALIŞAN İŞTEN AYRILDIYSA VEYA İŞTEN ÇIKARTILDIYSA NE YAPILMALI.?

Bu durumda yine icra müdürlüğüne süresinde vermeniz gerekmektedir. İlgili kişinin sizde çalıştığını ancak ../../20.. tarihinde işten ayrıldığını ya da işten çıkarıldığını bildirmeniz gerekecektir. Maaş haczi yazısı geldiği anda işten ayrılan yada işten çıkarılan kişinin sizden maaş ve kıdem tazminatı alacağı varsa bu durumda maaşın belirtilen oranda kesilerek icra dosyasına ödenmesi (bu oran genellikle 1/4 tür) gerekir. Kıdem tazminatı alacağının ise tamamı icra dosyasına ödenmelidir.
AŞAĞIDAKİ ÖRNEK CEVABİ YAZIYI KULLANA BİLİRSİNİZ.
T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO:20....../........E

KONU : Maaş Haczi

ALACAKLI : ...............................................................

BORÇLU : ...............................................................

ALACAK MİKTARI : …...............- TL

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.

Borçlu ....…/....../20.... tarihinde işten ayrılmış olup tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, Borçlunun şirketimizden hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır. Bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. ...../..../20....… Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyad

(İmza)
:arrow: İŞ YERİNDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜN'DEN GELEN YAZIYA CEVAP VERMEYE YETKİLİ KİMDİR.?


İşveren şahıs ise işverenin kendisi ya da avukatı, işveren şirket ise şirketi temsile yetkili kişi veya şirket avukatı tarafından maaş haczi cevabı verilebilir.

İcra Müdürlüğüne cevap verirken vereceğiniz cevap yazısını en az 2 nüsha olarak düzenleyiniz ve bir nüshasına icra müdürü tarafından görüldü alarak saklayınız.


:arrow: BORÇLU İŞCİNİN MAAŞINA KONAN HACİZDE NEKADAR KESİNTİ YAPILARAK İCRA DOSYASINA ÖDENİR.?

İcra müdürlüğü tarafından gönderilen maaş haczi yazısında borç miktarı yazılıdır. İcra dosya borcu bitene kadar her ay düzenli olarak icra müdürlüğü dosyasına belirtilen tutarı keserek cevap vermeniz gerekecektir.(bu oran genellikle 1/4 tür) İşcinin maaşının dörtte biri kesilir. Kıdem tazminatı alacağının ise tamamı icra dosyasına ödenmelidir.

4857 sayılı İş Kanununda bu konu ile ilgili açık bir hüküm bulunmaktadır. Kanunun 35’inci maddesinde “işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya başkasına devir ve temlik olunamayacağı nafaka borçları hariç” belirtilmiştir. Bu maddeden anlaşıldığı üzere işçi maaşından sadece nafaka borcu tamamıyla kesilebilir. Ancak borçlu olduğu kişinin dava ettiği durumlarda maaşına haciz kararı verilebilir. Ancak sadece maaşının dörtte birine haciz konulabiliyor.

Buna göre 4857 sayılı Kanunun ücretin saklı kısmı başlıklı 35 inci maddesinde; “İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.”hükmüne yer verilmiştir.


Sonuç olarak nafaka borçları dışında işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemesi veya başkasına devir ve temlik edilmesi mümkün değildir.


:arrow: BORÇLU İŞCİNİN MAAŞINA HACİZ KONULUP ANCAK ÇALIŞAN MAAŞ HACZİNDEN SONRA ÇALIŞAN İŞTEN AYRILIRSA NE YAPILIR.?

Çalışanınız maaş haczi konulduktan sonra işten ayrıldığında alması gereken bir maaş varsa bu tutar kesilerek yine icra dosyasına yatırılmalı ve eğer başkaca varsa bu tutarlarda icra dosyasına ödenmelidir. Maaş haczi yazısı geldikten sonra işveren olarak işçiyi eğer siz işten attıysanız bu durumda yine maaşından kesinti yaparak ödeme yapmanız gerektiği gibi alması gereken kıdem ya da ihbar tazminatı varsa bu tutarları da icra dosyasına ödemeniz gerekmektedir. Yine borçlunun işten ayrılış tarihi ile mevcut adreslerini icra dosyasına bildirmeniz gerekecektir.


:arrow: PERSONEL MAAŞ İCRA KESİNTİSİ VE MUHASEBE YEVMİYE KAYDI.?Süreç ilgili icra dairesinden gelen yazı ile başlamakta ve yazı ile belirtilen oranlar dahilinde tüm borç bitince de sona ermektedir. Tabi ki bu süre içerisinde personelin işten çıkması ile yükümlülükten kurtulma ihtimalini de unutmayalım.

Hemen belirtelim işçi için yapılan bu icra işlemleri dolayısıyla harcanan mesai veya ek masraflar işçiden rücu edilemez. Ayrıca bu nedenin işçinin iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek içinde tek başına yeterli olmayacağı açıktır. Tabi ki işveren işçinin gerekli diğer koşulları sağlamış olması halinde ihbar ve kıdem tazminatları ödeyerek iş akdini tek taraflı fesih yoluna gidebilir. Burada unutulmaması gereken haklı nedenin olmayışı nedeniyle işçinin işe iadesini talep edebileceğidir. Ayrıca icra dairesi talebinden sonra işçiye ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı gibi ödemelerin toplam icra tutarı mahsup edildikten sonra ödenecek olması nedeniyle personele de gerekli fayda sağlanmamış olacaktır. Tecrübelerle sabittir ki küskün personel size icra kesintileri için harcayacağınız mesaiden daha fazlasına mal olacaktır.

İcra dairesinden gelen tebliğ zarfı muhakkak ilgili kişi tarafından teslim alınmalı ve teslim alınma tarihi bu zarfa yazılmalıdır. Tebliğ tarihi itibari ile icra dairesine karşı, personel icra kesintilerini ve tüm bildirimleri yapma yükümlülükleriniz başlamış olacaktır. İcra dairesine gerekli ödemeleri tebliğ tarihini takip eden aydan itibaren yapacağınızı bir yazıyla bildirmeniz yararlı olacaktır.

Pek tabi ki bazı durumlarda kesilemeyecek olması da mümkündür. İşçinin tebliğ tarihinden önce işten çıkarılmış veya çıkmış olması, personel ücretinde hali hazırda uygulanmakta olan başka bir dosya ile icra kesintisi olması gibi, ama bu tür durumlarında ilgili icra dairesine bildirimi gerekmektedir. Yine belirtelim bu tür bildirimleri tebliğ tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde yapmayı ve yazılarınızın görüldü onaylı veya evrak kayıt numaralı birer nüshalarının sizde bulunması gerektiğini unutmayınız.

Haciz miktarı genellikle net ücretin ¼ ü kıdem ve ihbar tazminatı tutarının da tamamı olarak bildirilmektedir. Burada yanlış anlaşılan diğer bir hususta bu oranın maaşa uygulanabilecek en üst oran olduğu düşünülmektedir. Aksine ilgili yasada maaş üzerine uygulanacak haciz oranı ¼ ün altında olamaz denilmektedir.. (İcra ve İflas Kanunu MADDE 83) Kesinti matrahı ise kısaca ücretlinin o dönem alacağı ücretlerin tümüdür. Yine atlanan veya unutulan bir başka hususta ay içerisinde alınan nakit avansların haciz matrahına dahil edilmemesidir. Sık sorulan bir diğer hususta Asgari Geçim İndiriminin de hacze konu olup olmayacağıdır. Asgari geçim indiriminin gelir vergisi tutarından sağlanan bir indirim ve işçiye sağlanan bir menfaat olması nedeniyle hacze dahil edilmelidir.

Bir başka konuda sıraya konan haciz tutarı için faiz işletilip işletilemeyeceğidir. Sıraya konan maaş haciz tutarlarına normal olarak yıllık yasal faiz oranında veya hacze taraf olan kurum ile yapılan sözleşmede belirtilen oran üzerinden günlük olarak hesaplanır.


Örnek: Mayıs 2013 Net Maaş (AGİ Dahil) 1.573,40 TL ay içerisinde alınan avans 200,00 TL bordroda ödenecek tutar 1.373,40 TL olmasına karşın icra tutarı oranı avans dahil tutar olan 1.500,00 TL üzerinden hesaplanacaktır. (1.500,00 X 1/4 = 393,35)

İŞVEREN YUKARIDA BAHASETTİĞİMİZ USULE HİÇ UYMAZ VE İLGİLENMEZ İSE NE OLUR


Maaş haczi müzekkeresi işverenlere gönderildikten sonra bir çok firmanın gereğini yerine getirmemek için çaba sarfettiği artık gözlemlenmektedir.

Maaş haczini alan işverenler gelen maaş haczi müzekkeresinin gereğini yerine getirmemek için işçisini ya işten çıkartarak göndermekte, işten çıkartmayıp SGK'dan mahrum edip çalıştırmaya devam etmekte, alt şirketlerinden birinde devam ettirmekter, girdi çıktı yaparak bir süre ücretsiz izne göndermekte ya da aklınıza ne gelirse...

Bize gelen soruların bir kısmı maaş haczi müzekkeresine uymayan firmalara yapılacak yaptırımlar veya işverenin maaş haczinin gereğini yerine getirmemesi durumunda ne olur yönündedir.

Örnek soru olarak öncelikle maaş haczinin gereğini yerine getirmeyen işveren için ne uygulanırın cevabını vermekle başlayacağız

Soru şu şekildedir.

Bir icra dosyasında borçlunun çalıştığı işyerine maaşına haciz konması için müzekkere gönderdik. Ve iş yeri sahibi bu müzekkerenin kendisine tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde gerekeni yapmadı. Ne olacak...

İşveren neden cevap vermediğini araştırmak gerekir. Eğer işçi çalşıyor işveren önemsemediyse işiniz aşağıda anlatacağımız gibi yok işçi işten çıktı işveren cevap yazma gereği duymadı ise diğer anlatacaklarımızı yapabilirsiniz.

İşçi çalışıyorsa;

İİK m.356 .maddesi açık. Eğer yedi günlük süre içerisinde itiraz edilmez ve borçlunun maaşından gerekli olan kesintiler yapılmaz ve icra dosyasına gönderilmezse ve ardından bir muhtıra gönderdiniz o da dikkate alınmazsa icra dairesi herhangi bi hükme hacet kalmaksızın işyeri sahibinin mallarında kesinti yapılmayan tutar kadar haciz işlemi yapabilir.

İşte bu işlemin yapılması için talep açan alacaklıya veya vekiline bazı icra dairelerinin bu hükmü uygulamadığı görülmekte prüsedürü bilenler memuru şikayet konusu etmekte, bilmeyen susup kalmaktadır.

Bazı icar müdürleri sonraya bırakıyor, kimi savcılığa işyeri sahibi hakkında şikayetçi olunmasını istiyor, kimi uygulamanın olamayacağı yönünde karar veriyor.

Hatta bazı icra müdürleri yukarıda bahsettiğim tekid yazısından sonra son tekid veya uyarı yazısı şeklinde 3. bir yazı gönderme yoluna gidebiliyor

Peki bu duurmda ne yapılır

İşte olayın bu yönünde alacaklı ya da vekilinin yapacağı tek işlem talebini açması...İİK m.356 uyarınca doğrudan sorumlu işverenin mallarına haciz ve muhafaza istemli talebi icra dosyasına yazın. Talebin açılmsından sonra icra müdürü red verirse bu kez memur şikayeti ile icra müdürünü bağlı olduğu mahkemeye müracat ederek şikayet edin.

Kendisinin şikayet edilmesini istemeyen icra müdürü her halukarda gereğini yapacaktır.

Ayrıca isterseniz İİK m. 357 uyarınca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz

İİK m.356 ve İİK m. 357 birbirinden bağımsız haklardır.


Talep açıldıktan sonra İ.İ.K'nu 356.maddesini yerine getirmek için bir engel kalmayacaktır.

İşçinin çalıştığıı süre kadar alacağın karşılığını işyerinden menkul - gayrimenkul haczederek tahsilatı yapmaya çalışın.

İşyeri yetkilisi tüm borçtan değil kesinti yapmadığı miktardan sorumludur.İkinci olarakta İİK.355. ve 356. maddesi uyarınca özel şirketlerin kanuni muhatapları kesintilerden sorumlu olup "işyerinin sorumluluğu" (tüzel kişiliğin sorumluluğunun) yoktur.

Borçlu devlet memuruysa zaten uygulamada çok sıkıntı yoktur, kesintiyi yapmayan memurun maaşından kesinti yapılır, görevi ihmalle ilgili olarakta savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir.

İşçi işten çıkmışssa...

İK. 357. maddesinde öngörülen maaş haczi yazısına cevap vermemek (kamu görevlileri hariç-kamu görevlileri için görevi ihmale girer) kabahat kapsamına alınmış olup icra müdürlüğünce kabahatlar kanununa göre idari para cezası kesilebilir.
T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2008/10938
KARAR NO. 2008/13896
KARAR TARİHİ. 1.7.2008


"Borçlunun maaş ve ücreti haczi İİK'nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. Memurlukça tebliğ edilen ihbarnamede 89. maddeden söz edilmesi sonucu etkilemez. İİK'nun 355. maddesine göre icra müdürü, borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK'nun 356. maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemede hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır.
Somut olayda borçlu Kemal'in şikayetçi üçüncü kişi Mustafa'nın yanında işçi olarak çalıştığı, Mustafa'nın de B ..... AŞ.'nin taşeron firması olduğu" dolayısı ile 89/1 haciz ihbarnamesi B ... AŞ. adresinde şirket yetkili müdürü Fatma'ya tebliğ edilmiştir. Tebligat üzerinde yazılı olan "B AŞ. eli ile işveren Mustafa" ifadesinde de tebligatın Mustafa adresinde değil B AŞ. adresinde yapıldığı ve usulsüz olduğu anlaşılmaktadır. Şikayetçiye İİK'nun 356. maddesine göre usulüne uygun bir tebligat yapılmadığından İİK'nun 356. maddede yazılı hüküm ve sonuçlar doğmaz.
Öte yandan kabule göre de, tebligatın geçerli olduğu varsayılsa dahi şikayetçinin borçlunun maaşından kesinti yapmadığı miktar kadar şahsi mallarından veya maaşından tahsili gerekirken, tüm takip borcundan sorumlu tutulması ve bu borcun tahsili için Mustafa'nın B... A.Ş.'de tahakkuk etmiş ve edecek her türlü alacakları üzerine haciz konulması usulsüzdür.
Şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 01.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi."
http://WWW.KARARARA.COM

T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2006/11847
KARAR NO: 2006/13146
KARAR TARİHİ: 16.06.2006


ÖZET: Borçlu ikramiyesinin dörtte biri haczedilebileceğine göre şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekir.

(4857 S. K. m. 28, 32, 35)

Dava: Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Borçlu vekili müvekkili aleyhine yapılan icra takibi ile, müvekkilinin almakta olduğu maaşının 1/4'ü ile ikramiyesinin tamamına haciz konulduğunu, bunun kanuna aykırı olduğunu, ancak, 1/4'ü oranında kesinti yapılabileceğini bu sebeple şikayetinin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

4857 S. İş Yasasının 35. maddesinde; <işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez.> hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Yasanın 32. maddesinde ücretin genel anlamda tanımlanması yapılmış olup, ikramiyenin de ücretten sayılacağı anlaşılmaktadır.

Bu halde adı geçen Kanun maddesi uyarınca borçlu ikramiyesinin 1/4'ü haczedilebileceğine göre şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken aksine düşünce ile 4875 S. Kanunun 28. maddesine paralel olarak düzenleme yapıldığı gözardı edilerek yazılı biçimde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir
.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.06.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
http://WWW.KARARARA.COM


T.C.
YARGITAY
12.HKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2006/1566
KARAR NO: 2006/3702
KARAR TARİHİ: 27.02.2006


ÖZET: Evli ve dört çocuklu olan borçlunun kendisinin, eş ve çocuklarının geçimini temin bakımından, kişisel ve sosyal konumu da gözetilerek, almakta olduğu maaş ve ücretlerden ne kadarı ile ailesinin geçimini sağlayabileceği saptandıktan sonra ve yapılacak kesintilerin tüm gelirlerinin 1/4'ünden aşağı olmamak üzere makul bir oranda yapılmasına karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 83)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Evli ve 4 çocuklu olan borçlunun kendisinin, eş ve çocuklarının geçimini temin bakımından, kişisel ve sosyal konumu da gözetilerek, gerektiğinde bilirkişiden rapor da alınarak, almakta olduğu maaş ve ücretlerden ne kadarı ile ailesinin geçimini sağlayabileceği saptandıktan sonra ve yapılacak kesintilerin tüm gelirlerinin 1/4'ünden aşağı olmamak üzere makul bir oranda yapılmasına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde maaşını ve ek ders ücreti ve aile yardımına ait tüm gelirlerinin 3/5'inin haczine karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366 ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.02.2006 gününde oybirliği ile karar verildi. www.kararara.com
:arrow: Borçlu işçiye tahakkuk edecek kıdem ve ihbar tazminatlarının haczi, maaş-ücret haciz müzekkeresiyle değil, İİK'nun 89/1. ve devamındaki maddelerde belirtilen prosedür ile mümkün olduğu…


T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2014/25798
KARAR NO.2014/31238
KARAR TARİHİ.23.12.2014
MAHKEMESİ : Kayseri 3. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 07/07/2014
NUMARASI : 2014/490-2014/495ÖZET: Borçlu işçiye tahakkuk edecek kıdem ve ihbar tazminatlarının haczi, maaş-ücret haciz müzekkeresiyle değil, İİK'nun 89/1. ve devamındaki maddelerde belirtilen prosedür ile mümkün olduğu…
Borçlunun maaş ve ücret haczi İİK'nun 355 ve 356 maddesi gereğince haciz müzekkeresi ile yapılırsa da "emekli ikramiyesi ve tazminatlar" bu madde kapsamında değerlendirilemez… Borçlunun üçüncü kişilerde bulunan alacağının haczi ancak İİK'nun 89/1. ve devamındaki maddelerde belirtilen prosedür ile mümkün olduğundan,
Öncesinde işveren gönderilen haciz müzekkeresine istinaden ,işten çıkan işçiye tahakkuk edecek (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı) gibi tazminatların icra dosyasına gönderilmesinin istenilemeyeceği, bu yöndeki icra işlemi ve muhturanın iptaline karar verileceği


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibinde, takibin kesinleşmesi üzerine borçlunun çalışmakta olduğu şirkete 12.09.2012 tarihli maaş haczi müzekkeresi gönderildiği, bu haciz müzekkeresinde, 'borçlunun emekli olması veya işten ayrılması durumunda tazminat alacağının' haczine karar verildiği, alacaklının talebi üzerine yapılan sorgulamada borçlunun çalıştığı işyerinden ayrıldığının tespiti üzerine şikayetçi şirkete gönderilen 16.06.2014 tarihli muhtırada, 'icra dosyasına gönderilmssi gereken tüm tazminatlardan (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı) hiçbiri ödenmediğini gibi işten çıktığı bildirilmediğinden, 7 gün içinde ödeme yapılmaması halinde İİK 356. madde gereği tahsil yoluna gidileceği' hususunun ihtar edildiği, şikayetçinin icra mahkemesine başvurusunda borçluya işten ayrılırken herhangi bir tazminat ödemesi yapılmadığını ileri sürerek 12.09.2012 tarihli haciz müzekkeresi ile 16.06.2014 tarihli muhtıranın iptalini talep ettiği, mahkemece, '12.09.2012 tarihli haciz müzekkeresinin yargıtay kararları ve hukuka uygun olduğu, 16.06.2014 tarihli muhtıranın da İİK'nun 355. ve 356. maddelerine uygun olduğu' gerekçeleri ile şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

Borçlunun maaş ve ücretinin haczi İİK'nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. İİK'nun 355.maddesine göre, icra müdürü borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK'nun 356.maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır. Bu durumda, İİK.nun 355.maddesi hükümlerine riayet etmeyenlerin sorumluluğu, İİK.nun 356.maddesine göre, kesinti yapılmayan miktar ile sınırlıdır.

İİK'nun 356. maddesi maaş ve ücretler hakkında olup emekli ikramiyesi ve tazminatlar bu madde kapsmında değerlendirilemez. Borçlunun üçüncü kişilerde bulunan alacağının haczi ancak İİK'nun 89/1. ve devamındaki maddelerde belirtilen prosedür ile mümkündür.


O halde; mahkemece; şikayetin kabulü ile, şikayetçiye gönderilen 12.09.2012 tarihli haciz müzekkeresinin tebliği, tazminat alacağının haczi yönünden, İİK'nun 356. maddesinde yazılı hüküm ve sonuçları doğurmayacağından şikayetçiye gönderilen 16.06.2014 tarihli muhtıranın iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi sabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞYERİ NE YAPMAL

Mesaj gönderen teoman »

T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2012/8790
KARAR NO : 2012/21570
MAHKEMESİ : Gaziantep 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 26/04/2011
NUMARASI : 2010/927-2011/304
DAVACI : ŞİKAYETÇİ : Polatlar Özel Eğitim Sağlık Rehabilitasyon Nekliye Turizm Organizasyon San Tic Ltd Şti
DAVALI : ALACAKLI : E. G
İİK 355, 356Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 07.02.2012 tarih, 16995/2579 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Hava Kandemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair karar düzeltme nedenleri yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibin kesinleşmesi üzerine, borçlunun çalışmakta olduğu şirkete maaş haciz müzekkeresi gönderildiği, kesinti yapılmaması nedeniyle İİK.nun 355 ve devamı maddeleri gereğince üçüncü şahıs şikayetçi şirketin İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdindeki hak edişlerine haciz konulduğu, anılan kurumca icra dosyasına 9.750,00 TL gönderildiği, şikayetçi şirketin, borçlunun Yeniden Doğuş Özel Eğitim Sağlık ve Rehabilitasyon Tic.Ltd.Şti.de çalıştığını, bu şirketin BK.nun 179.maddesi gereğince şikayetçi şirkete devredilmediğini, yalnızca şirketin bir malı olan rehabilitasyon merkezinin devralındığını, bu nedenle kesilmeyen maaş nedeniyle bir sorumluluğunun bulunmadığını , sorumlu kabul edilse bile maaştan kesilmeyen miktarın istenebileceğini belirterek haczin kaldırılması ve kesintilerin iadesi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Borçlunun maaş ve ücretinin haczi İİK'nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. İİK'nun 355.maddesine göre, icra müdürü borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK'nun 356.maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır. Bu durumda, İİK.nun 355.maddesi hükümlerine riayet etmeyenlerin sorumluluğu, İİK.nun 356.maddesine göre, kesinti yapılmayan miktar ile sınırlıdır.


Somut olayda, mahkemece, haciz müzekkeresinin tebliğ edildiği tarihten ödeme tarihine, işten ayrılmış ise ayrılma tarihine kadar, maaş haczi nedeniyle borçlunun maaşından kesinti yapılmayan miktar belirlenerek, şikayetçinin bu miktarla sorumlu olduğuna karar verilmesi gerekirken, bu husus araştırılmaksızın eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, kararın bu nedenle kısmen bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla, şikayetçinin karar düzeltme nedenlerinin kısmen kabulü gerekmiştir.


SONUÇ :Şikayetçinin karar düzeltme nedenlerinin kısmen kabulü ile Dairemizin 07/02/2012 tarih ve 2011/16995 E.-2012/2579 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 20/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
www.kararara.com
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj