Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

EV EŞYALARININ HACZİNDE YANLIŞ UYGULAMALAR BAŞ GÖSTERDİ.

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

EV EŞYALARININ HACZİNDE YANLIŞ UYGULAMALAR BAŞ GÖSTERDİ.

Mesaj gönderen teoman »

EV EŞYASI İLE İLGİLİ YENİ KANUNİ MADDE.
MADDE 16- 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (12) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (13) numaralı bent ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,

3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”

“12. Borçlunun haline münasip evi,”

“13. Öğrenci bursları.”

“Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.

İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”


:arrow: BU YENİ MADDE İLE SON ZAMANDA EV EŞYASI HACZİ UYGULAMASINA BAŞLANMASI İLE BAZI YANLIŞ UYGULAMAYIDA GÖNDEME GETİRDİ.

Madde acık,yanlız maddenin lafsına ve ruhuna vakıf olamayan bazı icra memurları,uygulamada kendilerine tanınan değerlendirme yetkisinde ev eşyasının hacze caiz olup olmadığı kararının bilincli veya bilinçsiz hataya düştükleride görülmeye başlandı. yoksa icra memuru bu yeni düzenlemeyi icra memuru ile alacaklı vekili arasında ahpab cavuş ilişkisinin yeniden düzenlendiğinimi algıladı.(Ben bunun haciz talebi üzerine bu talep doğrultusunda taktirini bu yönde kullandığı bunun bu şekil yerleşik bir durum alması icin hareket edildiği kanatindeyim )
ÖNCELİKLE Yasa maddesinde" LÜZÜMLU EV EŞYASI DENMEKTEDİR" Peki "PEK LÜZUMLU EV EŞYASI"Ayrımı nereden çıkartılmaktadır,Burada ayrım yapılacaksa peki ozaman hukuk icra memurunun taktir hakkınamı sunulmuştur.?Anayasasına ‚Sosyal Devlet‘ karvarmını koymuş olan bir devlet, vatandaşlarına insanca bir yaşam sürdürmeleri için gereken olanakları sağlamalıdır. Bu olanaklardan bir tanesi de vatandaşın günlük yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan ve lüzumlu ev eşyasının haciz dışı bırakılmasıdır.

Bakınız Alman hukukunda lüzümlü eşye nasıl değerlendirilmiştir.

Borçlunun şahsı için ve evinin idaresi için gerekli olan eşyalar, özellikle Elbisler, Çamaşırlar, Yataklar, borçlunun borcuna ve mesleki durumuna uyacak ölçüde Ev ve mutfak gereçleri.
Haczi caiz olmayan diğer eşyaların tamamını saymaya gerek yok bence, ama buzdolabı, çamaşır makinası ve bir televizyonun, bilgi sayar haczi caiz değil, lüks olmamak koşulu ile. Lüks bir eşyayı haczeden icra memuru o eşyanın yerine aynı fonksiyonu görebilecek başka bir eşya getirmek zorundadır. Satıldıklarında haciz masraflarını karşılıyacak gelir getirmesi beklenmiyen eşyalar hacz edilmez denmektedir işte alman huku böyle diyor, Ayrıca hicbir Avurupa Ülkesinde TV haczi mümkün olmayıp yasaktır. BİZİM ÜLKEMİZDEKİ BAZI AVUKAT ZİHNİYETİDE GAZETE OKUSUN DİYOR.

Burada icra memuruna sınırlı ve dar yorum hakkı tanınmamıştır,eskidende bu yoktu yanlız bilinçli veya bilinçsiz yanlış uygulamalar neticesinde bu sanki hukuki bir yetki ve hukuki hak olarak yorumlanmak sureti ile yerleşik gösterdi ve bu uygulamalar neticesinde .Burada icra memurları sadece alacaklının hakkını koruma düşüncesi ile hareket ederek bu arada borclununda haklarının olduğunu malesef unutuldu ve illaki alacaklı veya vekilinin taleplerini yerine getirmekle mükellef olduklarını ve bazı yargıtay kararlarınında bu doğrultuda olması kamu görevlisi olan icra memurunun(devletin memuru) olduğunu unutturularak, kamu görevi yapan alacaklı vekilinin emrine sokuldu.Şimdi artık yeni düzenleme ile buna net bir cizgi cekilerek,devletin memuru olduğunu artık hacizde alacaklının talebinle bağlı olmadığını buna kendi karar vereceği belirtildi(yani alacaklı vekili ben sorumluluğu üzerime alıyorum haciz et şu eşyayı dediğinde hacize caiz olmayan eşya icra memurunca hicbir hukuki dayanağı olmıyan bu emri buyruğu yerine getiriyordu, cünkü icra memuru alacaklının talebiyle bağlı kılınmış ve uygulama yanlışta olsa bu şekil sistem geliştirilerek uygulama bu yönde bilinçli bir şekilde oturtulmuştu ve böylede bugüne kadar süre geldi.)
Alacaklı vekilininde haciz mahaline borclunun rızası olmadan girme hakkı zaten eskiden beri yoktu,Böyle bir kanuni maddede (İİK) hicbir maddesinde yer almamaktaydı,sadece haciz tutanahı müzmini olarak tutanağı imzalama hakkı vardı bu tutanahı haciz mahali dışındada imzalıya bilirdi,cünkü hacizi ve haciz işlemini yapmakla devletin haciz memuru görevliydi,Çok defalar avukatların yanında calışan iş takipcileri katipleri bu haciz yerlerine gelerek haciz mahalina girerler ,İCRA MEMURU İLE HACİZİ TAMAMLARLAR, AVUKATIN KATİBİDE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUNU İŞLER, DEVLETİMİN İCRA MEMURUDA BUNA SESSİZ KALARAK ODA AYRI BİR SUÇ İŞLERDİ.Bunlar biliniyordu veya bilinmiyordu neticede şikayet sözkonusu olmayınca buda bir işlerlik kazanmadığı icin sanki yasal görünümlü bir zemine oturtulmuştu.

Şimdide yeni ev eşyası haczi uygulamasındada sanki bu kanuni madde delinerek başka bir zemine oturtulmak istenmesi gibi bir hava icersinde olunduğu yeni hacizlerde baş göstermeye başladı.

BAKINIZ BİR HUKUK SİTESİNDE ŞÖYLE BİR MESAJ OKUDUM,MESAJI YAZAN BİR BAYAN AVUKAT DİYORKİ.

Bir borcludan müvekkilinin alacahını tahsili icin ihtiyadi haciz kararı ile borclunun evine menkul haczine gittiklerini,burada evde Buz dolabı,Kilimanın haricinde diğer eşyaları haciz ederek muhafaza altına aldıklarını(Yani yediemin deposuna götürmüşler)Bunun üzerine borcluda icra mahkemesine şikayet ettiğini(eşyasını geri almak icin haciz edilmezlik şikayeti) ve kendisine mahkeme icin davetiyenin tebliğ edildiğini,bu durumda ne ola bilir diyerek diğer hukukcu arkadaşlarının görüşüne baş vuruyor gayet normaldir.Ayrıca haciz ettikleri eşyalarıda sıralı liste şeklinde yazmış ve her eşyanın karşısınada yorumunu eklemiş birlikte şu listeye bir gözatalım, bizde bu eşyalar LÜZUMLUMU,LÜZUMSUZMU,PEK LÜZÜMLÜMÜ görelim.Amacım burada mademki hayatı yaşamı idame ettire bilmek icin ev eşyası haciz edilmiyecekse,Buzdolabı,Kılima bırakılıpta diğer eşyalar neden gitti,Burada İCRA MEMURU NEDEN BÖYLE BİR HACZE KARAR VERDİ ve GEREKÇESİ NEYDİ.?

1-Haciz mahalinde tanzim edilen haciz tutanahının bir sureti borcluya verildimi.?Kanunen verilmesi gerekir.
2-Haciz tutanahında acaba borclu buzdolabı ve kılima dışında diğer ev eşyalarımın haczine muavfakat ediyorum haciz ede bilirsiniz diye haciz tutanahına böyle bir beyanda bulunarak muavfakat verdimi, borclunun bunu yapmıyacahından hernekadar emin olsakta herşey ola bilir.? eğer vermediyse bu eşyaların haczi mümkün değildir.

ŞİMDİ HACİZ EDİLEN EŞYA LİSTESİNİ AYNEN OLDUĞU GİBİ BIRAKIYORUM.


Olayı somutlaştırabilmek adına haczedilen menkulleri listeliyorum. Ancak yalnızca bu olay bazında değil, genele ilişkin görüşlerinizi de paylaşmanızı isterim.

1. 1 bulaşık makinası - Kanaatimce lüzumlu değildir. Elde de yıkanabilir.
2. 1 no-frost buzdolabı - Lüzumlu olduğunu düşünüyorum.
3. 1 mikrodalga fırın - Lüzumsuz :P
4. 1 çamaşır makinası - Çamaşır makinası konusunda emin değilim.
5. 1 tüplü TV - Kanaatimce TV lüzumlu değildir. Vatandaş bilgilenmek için gazete okuyabilir.
6. 1 82 ekran LCD TV -
7. 1 toplama bilgisayar takımı - Evde kullanılan PC'nin lüzumlu olduğunu düşünmüyorum.
8. 1 klima - Klima konusunda da emin değilim. Evde başka ısıtıcı yoksa pekala lüzumlu olabilir.
9. 1 oyun konsolu ve 2joystick - Tamamen zevke ilişkin eşyalar.
10. 2+1 ses sistemi - TV ve bilgisayarın olmadığı yerde lüzumsuz kalacaktır . :PAYRICA MESAJDAKİ GÜLÜÇÜK İKONLARI NE AMACLA KONULMUŞ OLA BİLİR.? BUNA DOĞRUSU BİR ANLAM VEREMEDİM AMA ZANNEDERSEM KONUNUN COK EĞLENCELİ OLDUĞUNU OKUNARAK DİKKATE ALINMADAN GÜLÜNÜP GECİLMESİ GEREKTİĞİNİ ANLATMAK İSTİYOR.

(TBB) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI:

5- Avukat yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır.


Ben bu yukardaki haciz mahalinde haczedilerek muhafaza altına alınıp götürülmüş eşya listesindeki eşya muhteviyatının,LÜZUMLUMU,LÜZUMSUZMU,PEKMİ LÜZUMLU,PEKMİ LÜZUMSUZ,OLA BİLİRMİ OLMIYADA BİLİRMİ GİBİ,EMİN DEĞİLİM GİBİ Böyle bir gereksiz yorumdada bulunmak istemiyorum,yukardaki eşyaların hayatın ve yaşamın sürdürülmesinde zaruri ihtiyac olduğunu ilk okul birinci sınıf öğrencisi torunuma sorduğumda bu eşyalar bir evde olmazsa ne olur dediğimde dede dalgamı geciyorsun bu eşyalar olmazsa annem nasıl camaşır yıkıyacak ben okula giderken beslenme cantama poğaçayı nerden koyacahım,öğretmen ödev veriyor ödevimi bilgi sayardan araştırıyorum, yağmurlu günlerde okulların tatil olup olmadığını TV den öğreniyorum bu olmaz ise nerden öğreneceğiz, dede sen yaşlandın galba deyince soruyu sorduğumada bin pişman olarak rezil olduğumun farkına vardım.

Arkama yaslanarak şöyle bir düşünceye daldığımda şu hukuk sitelerinde yazılan bu mesajları, ülkemizde ve yabancı ülkelerin hukukcularının,hukuk severlerinin,vatandaşlarının okuduğunda ülkemizin hukuk sistemi ve bir eşyanın işe yarayıp yaramadığı yorumunda güclük ceken hukukcu görüşü hakkında ne düşünüldüğünü tahmin dahi etmek istemiyorum.


Bu haksız haciz neticesi borclu ve aile fertlerinin mağduriyetine sebeb verilmesi neticesinde doğmuş ve doğacak zararlarından cezai ve hukuki sonuclarından sorumlu tutulacağını belirmek isterim.

Ve Göreceksiniz Bu Haciz edilen ev eşyaları arasında plazma tv dışında diğer haciz edilen tüm eşyalar aynen borcluya gerisi geriye teslim edileceği hususta mahkemeden kararcıkacahını aynen buraya yazıyorum.Bu kararı takip edeceğim ve burayada bırakacahım göreceksiniz bu eşyalar geri gelecek.Yeni İcra İflas kanunu ile, Bazı alacaklıların inanılmaz faiz uygulamalarıyla borçlunun hayatını karartması en azından bir nebzede olsa engellenmesi gerekirken, ne yazıkki bazı icra memurları ve müdürleri bu kanunun bu hükümlerini görmezden gelmekte, alacaklı avukatının emirlerini yerine getirmekteler.. Bu haksız muameleye uğramış olan vatandaşlarımız için, haklarını arayabilecekleri dilekçe örneğinide aşağıda sunuyorum.


..........İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA ESAS NO:...................................

BORÇLU:..................................................
(ŞİKAYET EDEN) :..................................
Adres:.........................................................

KONU : Hacze İtiraz ve Haczin Kaldırılması Talebimizden İbarettir

AÇIKLAMALAR :

1. Alacaklı vekili tarafından ....... İcra Müdürlüğünün .../.... esas sayılı dosyası ile aleyhime yapılan icra takibi sonucunda …/../2013 tarihinde evimde yapılan haciz esnasında, evde yaşayanların ihtiyacı olan……................................................................eşyalar haczedilerek muhafaza altına alınmıştır.


2. 6352 sayılı kanunla değişik İcra ve İflas Kanununun 82. maddesinin 3. fıkrasına göre “aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu olan eşyalar birden fazla değilse haczedilemez.

Madde aynen şöyledir:
(Değişik: 6352 - 2.7.2012 / m.16) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri, HACZEDİLEMEZ..


Haciz işlemi 6352 sayılı yasanın yürürlük tarihinden sonradır. 6352 sayılı yasanın geçici 10. Maddesine göre kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılacak takip işlemleri yeni yasaya tabi olacaktır. Çünkü geçici 10. Madde "takip işlemleri" demektedir. Bunun aksi anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olacaktır.

6352 sayılı yasanın geçici 10. Maddesine göre

"Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir."

Bu geçici madde ile kanun koyucu, diğer İcra ve İflas Kanunu değişikliklerinden farklı olarak, değiştirilen maddelerin her biri için zaman itibariyle uygulanmayı belirlemek yerine, genel bir düzenleme ile tüm değişikliklerin zaman itibariyle uygulanmasını düzenlemiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 448 işlemin tamamlanmasından bahsederken, İcra ve İflas Kanunu Geçici m. 10 takip işleminin başlatılmasından söz etmektedir. Tamamlanmamış usal işlemi, başlatılan takip işlemini karşılamaktadır. Zira "başlatılma" lafzı itibariyle devam etmeye, henüz sonuçlanmamış olmaya ve hacizde olduğu gibi özellikle etkilerini sürdürmeye işaret etmektedir.

Her iki hükmün ortak noktası, tamamlanmış işlemlerin eski Kanuna, henüz yapılmamış işlemlerin yeni Kanuna tabi olmasıdır. Geçici m. 10’un karşıt kavram kanıtından başlatılmamış takip işlemlerine yeni Kanunun uygulanacağı çıkarılabilir. Buna karşılık her iki hüküm, başlatılmış takip işlemleri ile tamamlanmamış usal işlemlerinin tabi olacağı Kanun bakımından farklı düzenleme getirmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 448, tamamlanmamış işlemlere yeni Kanunun; 6352 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi ise önceki Kanunun uygulanacağını kabul etmiştir. Şu halde, Geçici 10. madde bakımından tamamlanmış takip işlemleri ile başlatılmış ancak henüz tamamlanmamış takip işlemleri eski Kanuna; henüz yapılmamış takip işlemleri yeni Kanuna tabi olacaktır.

Maddenin değişiklik gerekçesinde "Temel insan hak ve özgürlüklerini teminat altına almak" amaçlanmaktadır. Söz konusu olan temel hak ve özgürlüklerdir. Kişilerin temel hak ve özgürlükleri uluslararası sözleşmelerin ve anayasanın garantisi altındadır ve ertelenmez.

DELİLLER : Haciz tutanağı ve her türlü delil

HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu 82/3. Madde ve ilgili mevzuat.

SONUÇ İSTEM : 6352 sayılı kanunla değişik 2004 sayılı kanunun 82. Maddesine aykırı olarak yapılan haczin kaldırılmasını, yargılama giderlerinin karşı yana yüklenmesini arz ve talep ederim.

İTİRAZ EDEN
Adı ve Soyadı:.......................
İmza

http://WWW.KARARARA.COM


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
erhancihan58
Kıdemli * Üye
Mesajlar: 59
Kayıt: 10 Mar 2012 17:00

Re: EV EŞYALARININ HACZİNDE YANLIŞ UYGULAMALAR BAŞ GÖSTERDİ.

Mesaj gönderen erhancihan58 »

Bu doyurucu paylaşım ve bilgilendirme için teşekkürler teoman bey. Bana göre her somut icrada icra müdürü lüzumlu eşyanın neler olduğunu bizzat takdir edecektir. Eşyaları lüzumlu - lüzumsuz diye kategorize etmek tam bir lüzumsuzluktur.
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: EV EŞYALARININ HACZİNDE YANLIŞ UYGULAMALAR BAŞ GÖSTERDİ.

Mesaj gönderen teoman »

erhancihan58 yazdı:Bu doyurucu paylaşım ve bilgilendirme için teşekkürler teoman bey. Bana göre her somut icrada icra müdürü lüzumlu eşyanın neler olduğunu bizzat takdir edecektir. Eşyaları lüzumlu - lüzumsuz diye kategorize etmek tam bir lüzumsuzluktur.

Sayın erhancihan; Bu yeni düzenlemeye tabi tutulmadan önceki maddede 82/3 pekluzümlü ev eşyası şeklinde zaten gecmekteydi,yanlız burada bunu dar yorumda tutarak pekluzümlü eşyanın sadece kap ,kacak,yatak,traştakımı,bir kat elbise,çatal kaşıkla sınırlı tutan zihniyet cağın gerekliliklerini hicbir zaman göz önüne tutmamış herzaman göz önününde tutulan ise alacaklı cıkarları ile icra memuru ve alacaklı vekilinin ahpap çavuş ilişkileri olmuştuır, bu yeni uygulama ile lüzumlu eşyanın kriter alanı kanun koyucu tarafından genişletilerek belirlenmesine rağmen, halen o zihniyet bugün lüzumlu eşyanın naylon leğenden ibaret olduğunu şiddetle savunarak çamaçır makinası hacizi yaparak bunu zorlamak sureti ile yine dar yoruma ve bu kalıba sokma gayreti icersinde olduğuda yukardaki mesajımda apacık görülmektedir.İcra memurunun bu değerlendirme ve taktir hakkını şu yukardaki haciz olayındada borclu ve birlikte yaşayan ailenin cıkarlarını göz ardı ederek, resmen alacaklı cıkarları yönünde kullandığıda görülmektedir.
İcramemurunun elinde bulunan bu yetki denetimsiz olmayıp,hukukta icra memurunun taktirine TESLİM EDİLEMEZ, Bu kanun koyucuya saygısızlık,kanunun lafzına ve ruhuna aykırılıktır.Olayı tam olarak incelemeden, olaya uygulanacak mevzuat hükümlerini belirlemeden zihinde oluşmuş bir "karar" varsa, o zaman, mevzuatın ne olduğu önemsiz hale gelmektedir.

Bakınız Bir ilimizde ev eşyası haczinde şu tip uygulama başlamıştır (gerekirse ilinde ismini veririm oradaki diher görevini laiki ile yapan(icra müdürlükleri), icra memurlarıda üzerine alınmasın diye vermiyorum) ev eşyası haczinde uygulanan Abzüt yönteme bir bakınız.

Oturma grubu denilen koltuk takımı. 1.3'lü -1.2'li ve iki aded tek kişinin otura bilecehi koltuktan oluşur .İcra memuru bundan evde 4 adet ayrı ayrı koltuk olduğunu düşünerek bunların ikisini hacize caiz görmüştür.Yağu bu oturma grubu 1 adet sayılır ikinci bir buna benzer oturma grubu olması halinde o fazla olan 2. oturma grubu haciz edilir,Yani iki takım olmuş sayılır ikitane demektir,Anlayış ve yorum kabileyeti gelişmemiş şu iki koltuğu haciz eden icra memurum,tek oturma grubunun ÜÇ KOLTUĞUNU HACİZE CAHİZ DİYE MUHAFAZA ALTINA ALARAK KALDIRMAKTADIR. Bazı evlerde oturmak ve üzerinde yatmak icin kullanılan Çekyat tabir ettiğimiz eşyanında 2 adet İse hemen birinin HACİZ EDİLEREK KALDIRILMAKTADIR. Şimdi görüyormusunuz değerlendirme ve taktir hakkının nasıl KÖTÜYE KULLANILDIĞINI. Eskiden İcra müdürlükleri taktir hakkımız yok alacaklının taleplerine bağlıyız deyip dövünüp duruyorlardı(aslında taktir hakları vardıda uygulamayıp yokmuş gibi davranıp ve topuda hacizde alacaklı ve vekillerine atıyorlardı.neden? ;) )Hadi buyurun size taktir hakkı dendi,verilen taktir hakkınında ÜZERLERİNE ÇOK BOL GELMESİ NETİCESİNDE ,yine alacaklı ve vekiline teslim etme gayreti icersine girmeye muazzam birşekilde özen gösterilmektedir.


Zaten mahkeme bu eşyaların aynen iadesine ve masraflarında davalılarca karşılanmasına karar vereceğine adım gibide eminim.

KARARARA.COM Yargıtay İctihat Kararları ve Hukuki Bilgi Paylaşım Platformu.

www.kararacom
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: EV EŞYALARININ HACZİNDE YANLIŞ UYGULAMALAR BAŞ GÖSTERDİ.

Mesaj gönderen teoman »

Mor Menekşe yazdı:ve alacaklı vekilinin ahpap çavuş ilişkileri olmuştuır,.: sadece alacaklı vekliyle sınırlamıyalım , bu hem alacaklı hem borçlu için geçerli güç kimdeyse terazi o tarafa çöküyor.


“12. Borçlunun haline münasip evi,” Buna katılmıyorum gitsin kirada otursun herkesin evi varmı ki borçlu olanının haline münasip evi olsun

borcum varsa ben o evi kendim satar borcumu ödemeye çalışırım. insanların kaapıma gelip dayatmasına gerek yok . ADI üstünde borç ,, borç nasıl verilir geri ödenmesi
şartıyla değilmi,, eeee geri ödemeyi istemeyip mallarını eş dost üstüne yaparsan icra yoluyla haczedilecek mal bırakmazsan alacak lı alacağı na nası kavuşacak


:) Sayın mormenekşe bugün iyi gününnüzde olduğunuzu mesaj icereğinizdeki uslup şekli ile ruhuhaliyetinizin iyi olduğu anlaşılması üzerine buna sevindim.

Benim yukarıdaki mesajımda izah etmek istediğim konu,yeni uygulamaya konulan bir kanuni maddenin ruhundan özünden koparılarak, amacı dışında uygulanmak istenmesidir.Bakınız Ülkemizde bulunan icra müdürlüklerinin uygulamaları adeta bir parmak izi gibi bir birini tutmayışıdır.Kötü niyetli alacaklı olduğu gibi haliyle kötü niyetli borcluda ola bilir.Bunda hem fikirim.
Hukukun uygulanmasında; Alacaklının öncelikle ne kadar hakları varsa, borclununda o kadar haklarının olduğu ve bunların hicbir zaman göz ardı edilemiyeceğidir.

Sizin göndermiş olduğunuz mesajınızda haklı olarak alacaklı gözü ile baktığınıza saygı duyuyorum bundanda mağduriyet yaşadığınıza olayın özüne tam hakim olmamakla azda olsa vakıfım.(Sizin mağduriyetinizin sebebi borclu ile değil kendi vekilinizle olduğu anlaşılmaktadır)

Önce borcun doğumuna,doğan bu borcun gercekten var olup olmadığına, varolan bir borc mevcut ise bunun ödenemiyecek duruma getirilip getirilmediğinin sebeb ve saikaların ile ayrıca elde olmıyan nedenlerle borclunun aciz icine düşüp düşmediğine bakılması gerekir. Bir borc alacak ilişkisi kurulurken bunun sonucları gözönüne alınarak alacaklı ile borclunun katlanması gerekir,bunda yine sizinle hem fikirim,YANLIZ;Burada alacak tahsili sürecinde borcla uzaktan ve yakından ilgisi olmıyan 3. kişilerin mağduruyetlerine sebebiyet verilmesine ve alacak tahsilindeki prosüdürün uygulamasının dışına cıkılarak hukuksuz bir takım yollara baş vurulmasına ben şiddetle karşıyım.BENİM DİLE GETİRMEK İSTEDİĞİM BURASIDIR. ben borcluyu korumuyorum.Borcluda borcunu ödememek icin kötü niyetli davranarak malını kacırmışsa bunun hukuken kanunla yaptırımlarıda mevcut olup tabiki uygulanacaktır. 40 yıllık karı koca boşanırken bile bir birlerinde hakkını koymayıp almakta olup tabikide alacaktır.

Siz benim mesaj ve yazılarımı daha öncedende takib eden tanıyan biri olarak,hicbir zaman sucluyu koruduğum vaki değildir,ben mağduriyet yaşayan insanı savunurum ayrıca sistemin aksaklıklarına karşı zerzenişte bulunurum.


Tabiki borclu ailesine ait ev olucaktır,bu evde borclunun hakkından ziyada borclu ailesinin haklarını göz ardıda etmemek gerekir.Nasılki eşinden ayrılan bayan nafaka hakkını ayrıldığı kocasına bağışlamıyorsa bu evde olan hakkınıda borcla hicbir şekilde uzaktan ve yakından ilgisi olmadığı halde ev üzerindeki hakkını bağışlasın.Buradaki madde muhaceresindede ailenin hakkı korunmak istenmektedir.Yine bu madde icereğindede ev satılamaz diye bir kural bulunmamaktadır,Alie bireylerinin barına bilmesi icin haline münasip bir ev alacak miktar cıkıldıktan sonra alacaklı buradanda hakkını almaktadır.Siz insanları kıl cadırdamı yaşamasını istiyorsunuz bir kıl cadırınn fiatını biliyormusunuz PİREFABRİK EVDEN PALIYMIŞ ,YÖRÜKLERİN GÖÇ VE YAYALA HAYATINI ANLATAN BİR BELGESELDE BENDE BU KIL CADIRIN NEKADAR PALI BİR ŞEY OLDUĞUNU ORADAN ÖĞRENMİŞTİM. tabiki bu cadır hayatını size tavsiye etmem bakınız mücadelemizde zaten siz bayanların elinizde naylon leğende camaşır yıkamamanız icindir.

Saygılar.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: EV EŞYALARININ HACZİNDE YANLIŞ UYGULAMALAR BAŞ GÖSTERDİ.

Mesaj gönderen teoman »

teoman yazdı:EV EŞYASI İLE İLGİLİ YENİ KANUNİ MADDE.
MADDE 16- 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (12) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (13) numaralı bent ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,

3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”

“12. Borçlunun haline münasip evi,”

“13. Öğrenci bursları.”

“Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.

İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”


:arrow: BU YENİ MADDE İLE SON ZAMANDA EV EŞYASI HACZİ UYGULAMASINA BAŞLANMASI İLE BAZI YANLIŞ UYGULAMAYIDA GÖNDEME GETİRDİ.

Madde acık,yanlız maddenin lafsına ve ruhuna vakıf olamayan bazı icra memurları,uygulamada kendilerine tanınan değerlendirme yetkisinde ev eşyasının hacze caiz olup olmadığı kararının bilincli veya bilinçsiz hataya düştükleride görülmeye başlandı. yoksa icra memuru bu yeni düzenlemeyi icra memuru ile alacaklı vekili arasında ahpab cavuş ilişkisinin yeniden düzenlendiğinimi algıladı.(Ben bunun haciz talebi üzerine bu talep doğrultusunda taktirini bu yönde kullandığı bunun bu şekil yerleşik bir durum alması icin hareket edildiği kanatindeyim )
ÖNCELİKLE Yasa maddesinde" LÜZÜMLU EV EŞYASI DENMEKTEDİR" Peki "PEK LÜZUMLU EV EŞYASI"Ayrımı nereden çıkartılmaktadır,Burada ayrım yapılacaksa peki ozaman hukuk icra memurunun taktir hakkınamı sunulmuştur.?Anayasasına ‚Sosyal Devlet‘ karvarmını koymuş olan bir devlet, vatandaşlarına insanca bir yaşam sürdürmeleri için gereken olanakları sağlamalıdır. Bu olanaklardan bir tanesi de vatandaşın günlük yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan ve lüzumlu ev eşyasının haciz dışı bırakılmasıdır.

Bakınız Alman hukukunda lüzümlü eşye nasıl değerlendirilmiştir.

Borçlunun şahsı için ve evinin idaresi için gerekli olan eşyalar, özellikle Elbisler, Çamaşırlar, Yataklar, borçlunun borcuna ve mesleki durumuna uyacak ölçüde Ev ve mutfak gereçleri.
Haczi caiz olmayan diğer eşyaların tamamını saymaya gerek yok bence, ama buzdolabı, çamaşır makinası ve bir televizyonun, bilgi sayar haczi caiz değil, lüks olmamak koşulu ile. Lüks bir eşyayı haczeden icra memuru o eşyanın yerine aynı fonksiyonu görebilecek başka bir eşya getirmek zorundadır. Satıldıklarında haciz masraflarını karşılıyacak gelir getirmesi beklenmiyen eşyalar hacz edilmez denmektedir işte alman huku böyle diyor, Ayrıca hicbir Avurupa Ülkesinde TV haczi mümkün olmayıp yasaktır. BİZİM ÜLKEMİZDEKİ BAZI AVUKAT ZİHNİYETİDE GAZETE OKUSUN DİYOR.

Burada icra memuruna sınırlı ve dar yorum hakkı tanınmamıştır,eskidende bu yoktu yanlız bilinçli veya bilinçsiz yanlış uygulamalar neticesinde bu sanki hukuki bir yetki ve hukuki hak olarak yorumlanmak sureti ile yerleşik gösterdi ve bu uygulamalar neticesinde .Burada icra memurları sadece alacaklının hakkını koruma düşüncesi ile hareket ederek bu arada borclununda haklarının olduğunu malesef unutuldu ve illaki alacaklı veya vekilinin taleplerini yerine getirmekle mükellef olduklarını ve bazı yargıtay kararlarınında bu doğrultuda olması kamu görevlisi olan icra memurunun(devletin memuru) olduğunu unutturularak, kamu görevi yapan alacaklı vekilinin emrine sokuldu.Şimdi artık yeni düzenleme ile buna net bir cizgi cekilerek,devletin memuru olduğunu artık hacizde alacaklının talebinle bağlı olmadığını buna kendi karar vereceği belirtildi(yani alacaklı vekili ben sorumluluğu üzerime alıyorum haciz et şu eşyayı dediğinde hacize caiz olmayan eşya icra memurunca hicbir hukuki dayanağı olmıyan bu emri buyruğu yerine getiriyordu, cünkü icra memuru alacaklının talebiyle bağlı kılınmış ve uygulama yanlışta olsa bu şekil sistem geliştirilerek uygulama bu yönde bilinçli bir şekilde oturtulmuştu ve böylede bugüne kadar süre geldi.)
Alacaklı vekilininde haciz mahaline borclunun rızası olmadan girme hakkı zaten eskiden beri yoktu,Böyle bir kanuni maddede (İİK) hicbir maddesinde yer almamaktaydı,sadece haciz tutanahı müzmini olarak tutanağı imzalama hakkı vardı bu tutanahı haciz mahali dışındada imzalıya bilirdi,cünkü hacizi ve haciz işlemini yapmakla devletin haciz memuru görevliydi,Çok defalar avukatların yanında calışan iş takipcileri katipleri bu haciz yerlerine gelerek haciz mahalina girerler ,İCRA MEMURU İLE HACİZİ TAMAMLARLAR, AVUKATIN KATİBİDE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUNU İŞLER, DEVLETİMİN İCRA MEMURUDA BUNA SESSİZ KALARAK ODA AYRI BİR SUÇ İŞLERDİ.Bunlar biliniyordu veya bilinmiyordu neticede şikayet sözkonusu olmayınca buda bir işlerlik kazanmadığı icin sanki yasal görünümlü bir zemine oturtulmuştu.

Şimdide yeni ev eşyası haczi uygulamasındada sanki bu kanuni madde delinerek başka bir zemine oturtulmak istenmesi gibi bir hava icersinde olunduğu yeni hacizlerde baş göstermeye başladı.

BAKINIZ BİR HUKUK SİTESİNDE ŞÖYLE BİR MESAJ OKUDUM,MESAJI YAZAN BİR BAYAN AVUKAT DİYORKİ.

Bir borcludan müvekkilinin alacahını tahsili icin ihtiyadi haciz kararı ile borclunun evine menkul haczine gittiklerini,burada evde Buz dolabı,Kilimanın haricinde diğer eşyaları haciz ederek muhafaza altına aldıklarını(Yani yediemin deposuna götürmüşler)Bunun üzerine borcluda icra mahkemesine şikayet ettiğini(eşyasını geri almak icin haciz edilmezlik şikayeti) ve kendisine mahkeme icin davetiyenin tebliğ edildiğini,bu durumda ne ola bilir diyerek diğer hukukcu arkadaşlarının görüşüne baş vuruyor gayet normaldir.Ayrıca haciz ettikleri eşyalarıda sıralı liste şeklinde yazmış ve her eşyanın karşısınada yorumunu eklemiş birlikte şu listeye bir gözatalım, bizde bu eşyalar LÜZUMLUMU,LÜZUMSUZMU,PEK LÜZÜMLÜMÜ görelim.Amacım burada mademki hayatı yaşamı idame ettire bilmek icin ev eşyası haciz edilmiyecekse,Buzdolabı,Kılima bırakılıpta diğer eşyalar neden gitti,Burada İCRA MEMURU NEDEN BÖYLE BİR HACZE KARAR VERDİ ve GEREKÇESİ NEYDİ.?

1-Haciz mahalinde tanzim edilen haciz tutanahının bir sureti borcluya verildimi.?Kanunen verilmesi gerekir.
2-Haciz tutanahında acaba borclu buzdolabı ve kılima dışında diğer ev eşyalarımın haczine muavfakat ediyorum haciz ede bilirsiniz diye haciz tutanahına böyle bir beyanda bulunarak muavfakat verdimi, borclunun bunu yapmıyacahından hernekadar emin olsakta herşey ola bilir.? eğer vermediyse bu eşyaların haczi mümkün değildir.

ŞİMDİ HACİZ EDİLEN EŞYA LİSTESİNİ AYNEN OLDUĞU GİBİ BIRAKIYORUM.


Olayı somutlaştırabilmek adına haczedilen menkulleri listeliyorum. Ancak yalnızca bu olay bazında değil, genele ilişkin görüşlerinizi de paylaşmanızı isterim.

1. 1 bulaşık makinası - Kanaatimce lüzumlu değildir. Elde de yıkanabilir.
2. 1 no-frost buzdolabı - Lüzumlu olduğunu düşünüyorum.
3. 1 mikrodalga fırın - Lüzumsuz :P
4. 1 çamaşır makinası - Çamaşır makinası konusunda emin değilim.
5. 1 tüplü TV - Kanaatimce TV lüzumlu değildir. Vatandaş bilgilenmek için gazete okuyabilir.
6. 1 82 ekran LCD TV -
7. 1 toplama bilgisayar takımı - Evde kullanılan PC'nin lüzumlu olduğunu düşünmüyorum.
8. 1 klima - Klima konusunda da emin değilim. Evde başka ısıtıcı yoksa pekala lüzumlu olabilir.
9. 1 oyun konsolu ve 2joystick - Tamamen zevke ilişkin eşyalar.
10. 2+1 ses sistemi - TV ve bilgisayarın olmadığı yerde lüzumsuz kalacaktır . :PAYRICA MESAJDAKİ GÜLÜÇÜK İKONLARI NE AMACLA KONULMUŞ OLA BİLİR.? BUNA DOĞRUSU BİR ANLAM VEREMEDİM AMA ZANNEDERSEM KONUNUN COK EĞLENCELİ OLDUĞUNU OKUNARAK DİKKATE ALINMADAN GÜLÜNÜP GECİLMESİ GEREKTİĞİNİ ANLATMAK İSTİYOR.

(TBB) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI:

5- Avukat yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır.


Ben bu yukardaki haciz mahalinde haczedilerek muhafaza altına alınıp götürülmüş eşya listesindeki eşya muhteviyatının,LÜZUMLUMU,LÜZUMSUZMU,PEKMİ LÜZUMLU,PEKMİ LÜZUMSUZ,OLA BİLİRMİ OLMIYADA BİLİRMİ GİBİ,EMİN DEĞİLİM GİBİ Böyle bir gereksiz yorumdada bulunmak istemiyorum,yukardaki eşyaların hayatın ve yaşamın sürdürülmesinde zaruri ihtiyac olduğunu ilk okul birinci sınıf öğrencisi torunuma sorduğumda bu eşyalar bir evde olmazsa ne olur dediğimde dede dalgamı geciyorsun bu eşyalar olmazsa annem nasıl camaşır yıkıyacak ben okula giderken beslenme cantama poğaçayı nerden koyacahım,öğretmen ödev veriyor ödevimi bilgi sayardan araştırıyorum, yağmurlu günlerde okulların tatil olup olmadığını TV den öğreniyorum bu olmaz ise nerden öğreneceğiz, dede sen yaşlandın galba deyince soruyu sorduğumada bin pişman olarak rezil olduğumun farkına vardım.

Arkama yaslanarak şöyle bir düşünceye daldığımda şu hukuk sitelerinde yazılan bu mesajları, ülkemizde ve yabancı ülkelerin hukukcularının,hukuk severlerinin,vatandaşlarının okuduğunda ülkemizin hukuk sistemi ve bir eşyanın işe yarayıp yaramadığı yorumunda güclük çeken hukukcu görüşü hakkında ne düşünüldüğünü tahmin dahi etmek istemiyorum.


Bu haksız haciz neticesi borclu ve aile fertlerinin mağduriyetine sebeb verilmesi neticesinde doğmuş ve doğacak zararlarından cezai ve hukuki sonuclarından sorumlu tutulacağını belirmek isterim.

Ve Göreceksiniz Bu Haciz edilen ev eşyaları arasında plazma tv dışında diğer haciz edilen tüm eşyalar aynen borcluya gerisi geriye teslim edileceği hususta mahkemeden kararcıkacahını aynen buraya yazıyorum.Bu kararı takip edeceğim ve burayada bırakacahım göreceksiniz bu eşyalar geri gelecek.


KARARARA.COM Yargıtay İctihat Kararları ve Hukuki Bilgi Paylaşım Platformu.

http://www.kararara.com
Şimdi yukarda daha önceden ev eşyası ile ilgili haciz konusunda yanlış uygulama yapıldığını yeni cıkan ev eşyası haczedilemezlik kanuni maddenin icra memurlarınca yanlış yorumlanarak haciz işlemleri yapıldığı ve bun uygulamanında hukuk dışı olduğu konusunda bir yorum yapmıştım ve bir hukuk sitesindede bir mesajda böyle bir ev eşyası haczi yapıldığını ve bununda yeni cıkan kanuni maddenin yanlış yorumlanarak haksiz bir hacizle muhafaza altına alındığını ve bu eşyaların aynen borcluya gerisi geriye İcra Hukuk Mahkemesince iade edileceğini sadece haciz edilen eşyalar arasında plazma Tv' nin iade edilmiyeceğini yazmıştım CÜNKİ; Haciz edilen ev eşyası arasında 2 adet TV vardı bunun birinin hacze caizdi oda plazma olmasıda kuvvetle muhtemeldi eyer tek plazma Tvolmuş olsaydı buda haciz edilmezdi yani Plazma tivi,nin gitmesine sebeb olan O ikinci Bulunan Siyah beyaz Tv olmasıdır.Yani Anlıyacahınız Plazma Tv de olsa haciz edilemez,neticede bu olayla ilgili olarak İcra Hukuk Mahkemesinde dava görülmüş ve görülen dava neticesinde, mahkemenin verdiği karar örneği bilginiz olması acısından aşağıya sulunmuştur


Resim
T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2013/25514
KARAR NO: 2013/34469
KARAR TARİHİ:04/11/2013


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

6352 Sayılı Yasanın 16. maddesi ile değişik 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu'nun 82.maddesinin 1.fıkrasının 3.bendi uyarınca para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu olan eşya haczedilemez. Ancak aynı amaçla kullanılan birden fazla eşya olması halinde bunlardan birisinin haczi mümkündür.

Bu düzenlemenin gerekçesinde; alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, haczinde ekonomik yarar bulunmayan ya da muhafazasında ve satışında güçlük çekilen eşyaların hacizlerinin önlenmesinin amaçlandığı ve borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü eşyanın haczedilemeyeceğinin hükme bağlandığı belirtilmiştir.


İİK'nun 85/son maddesinde ise “haciz koyan memur, borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir” düzenlemesine yer verilmiştir.

Kural olarak borçlunun her türlü mal ve hakkının haczi mümkündür. Haczedilmezlik iddiasında bulunabilmek için İcra İflas Kanunu'nda ya da özel kanunda hüküm bulunması gerekir. Asıl olan borcun ödenmesi, bir diğer ifade ile alacaklının alacağına kavuşması olup, haczedilmezliğe ilişkin düzenlemelerin bu bağlamda dar yorumlanması gerekir. Diğer yandan, haczin amacı, borcun tahsilinin sağlanması olup borçluyu taciz etmek ya da baskı kurarak ödemeye zorlama maksadıyla haciz yapılmamalıdır. Aksi halin varlığı başta İİK'nun genel mantığına ve 85/son maddesi hükmüne açıkça aykırılık teşkil edeceği gibi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine de ters düşer. Nitekim ev eşyasının haczi halinde bu eşyanın muhafazası güç olup çoğu zaman satılamamakta, satılmaları halinde ise satış bedeli haciz ve muhafaza masraflarını dahi karşılamamakta ve dolayısıyla alacağın tahsiline müspet yönde herhangi bir katkısı da bulunmamaktadır. Bu halde yapılan haciz işleminde ekonomik yarar bulunmadığı, gibi, haczin yalnızca borçluyu ve doğal sonucu olarak aile bireylerini taciz etmekten öte bir yarar sağlamadığı da görülmektedir.

Buna göre ev eşyası yönünden, İİK'nun 82. maddesinin 1. fıkrasının 3.bendinde yer alan haczedilmezliğe ilişkin düzenlemenin genel kuralın aksine geniş yorumlanması gerektiği kabul edilmelidir. 6352 Sayılı Yasanın 16.maddesinin gerekçesi de bu görüşü destekler niteliktedir.

Bütün bu açıklamalar ışığında, kural olarak ev eşyasının haczedilemeyeceği, ancak aynı amaca hizmet eden birden fazla eşya var ise birisinin haczedilebileceği kabul edilmelidir. Böyle bir durumda pek tabidir ki muhafazası satışı zahmetsiz olan, taliplisi fazla olan mal haczedilmelidir. Ancak lüzumlu olmayan ev eşyaları için de haczedilmezlik kuralı uygulanmamalıdır. Burada lüzumlu olan eşyadan ne anlaşılması gerektiğinin üzerinde de durulması gerekir. Mütevazi bir hayat standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan sosyal statünün asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya lüzumlu eşya olarak kabul edilmelidir. Lüzumlu eşyanın değeri ise pek fahiş olmadığı sürece haczedilmezlik şikayetinin dinlenmesine engel oluşturmayacaktır.

O halde mahkemece mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmak sureti ile haczedilen her bir eşyanın yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda haczinin mümkün olup olmadığı değerlendirilerek, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/11/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: EV EŞYALARININ HACZİNDE YANLIŞ UYGULAMALAR BAŞ GÖSTERDİ.

Mesaj gönderen teoman »

Alacaklı alacahına kavuşacak diyede borcla ilgisi olmayan insanları mağdur ve mahkum etmeye kimsenin hakkı olmadığını söylüyorum benim savunmam bu yönde.Özgürlük diyeceksiniz ,Demokrası diyeceksiniz,hukuk devleti diyeceksiniz, menfaatinize dokununcada feryat edeceksiniz alacaklı olarak basiretli davranın.
Alacaklı ben dahi olsam o evde diğer kişilerin yaşamını devam ettire bilecek çok lüküs olmayan eşyasının haczine şiddetle karşıyım,Bir evde kullanılması zaruri olup, çok çok lüküs olmayan eşya ile alacak tahsil edilmez.
Evlenecek kız calışıyor ceyiz olarak eşya yapıyor borcla ilgisi yok al ceyizini götür,yaşlı insanların ilacları dolapta lüküs diye götür, bumu adalet, bumu hukuk, bumu alacahın tahsil şekli. Benim anlayışımada vijdanımada hukukumada ters kardeşim.Binlerce insan canından oldu,binlerce yuva dağıldı,binlerce insan kahrından felç oldu.Ben o haciz mahallerinde görevim icabı ne dramlar yaşandığını gören bizahi şahit olan biri olarak bu ev eşyası haczine oldum olası karşı durmuş ve şiddetlede karşı cıkmış biriyim.

Şu istahkik davası külfetinide ayrıca alacaklıya yıkmak lazım o zaten ayrı bir dert.NE MECBURİYETİ VAR KARDEŞİM BORCLA İLGİSİ OLMAYAN BİR KİŞİNİN MALININ HACİZ EDİLDİĞİNDE İSTİHKAK DAVASI KÜLFETİ İSTİHKAK İDDACISINA NEDEN YÜKLENİR,Yok borclunun olduğu yerde bulunan eşya borclunun sayılırmış varmı böyle abzüt bir hukuk anlayışı.

İnşallah bu hükümet bunada yakında el atacaktır buda bir düzene girmesi gerekiyor,bak varmı şimdi sokakta kredi kartı dağıtan banka 17 yaşında adama kredi kartı verip geleceğini ipotek altına alıyorlardı hadi versene şimdide kart göreyim basiretli davranma neymiş gördüler.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: EV EŞYALARININ HACZİNDE YANLIŞ UYGULAMALAR BAŞ GÖSTERDİ.

Mesaj gönderen teoman »

Mor Menekşe yazdı:üstadım Borçlunun korktuğu şey evine haciz gelmesi yoksa borcunu ödemeyi düşünmüyor.

aynı evi paylaşan kişiler borçlunun borç aldığı parayıı birlikte çatır çatır yerken iyi de
ödemeye gelince
anadan ayrı baba dan ayrııııı
birde yarden ayrı kaldım hepsinden acı
oluyor :) dedim ya ölem ben ;)


Sayın Admin mesajını okuyca,diyecekki sayın Moemenekşe yine kendini öldürmüş.))
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: EV EŞYALARININ HACZİNDE YANLIŞ UYGULAMALAR BAŞ GÖSTERDİ.

Mesaj gönderen Admin »

Merhaba,

Forumdaki bir kısım çalışanlarımızın ölüm konusundaki istekleri ve korkuları yönetim olarak bizi endişelendiriyor. :roll: Aceba yapmamız gereken bir şey varmı diye düşünüp duruyorum. Neyse bu akşamki toplantıda şu ölüm konusuna bir çare bulalım. Çünkü forumun geleceğini düşünmek zorundayım. Bu nedenle zaten parmakla sayılacak kadar az olan :( çalışanlarımızın ölmelerine kesinlikle müsade edemem. Onları böylesine kederlendiren herkesin karşısındayım :twisted:
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: EV EŞYALARININ HACZİNDE YANLIŞ UYGULAMALAR BAŞ GÖSTERDİ.

Mesaj gönderen Admin »

Sayın Mor Menekşe,

Yüksek düzeydeki ilgi ve alakanızdan ötürü size müteşekkirim. Sizin gibi dostlar olduğu sürece sitemizin yükselmemesi ve rakiplerini geçmemesi için hiçbir sebep yok. Ayrıca Sayın Teoman Bey'in "ev eşyası haczi" konusundaki hassasiyetine vakıf oldum. Siz bir sorun eğer üstad isterse o kararı ana sayfaya çerçeveleyebiliriz. ;)
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: EV EŞYALARININ HACZİNDE YANLIŞ UYGULAMALAR BAŞ GÖSTERDİ.

Mesaj gönderen teoman »

Mor Menekşe yazdı:
admin yazdı:Merhaba,

Forumdaki bir kısım çalışanlarımızın ölüm konusundaki istekleri ve korkuları yönetim olarak bizi endişelendiriyor. :roll: Aceba yapmamız gereken bir şey varmı diye düşünüp duruyorum. Neyse bu akşamki toplantıda şu ölüm konusuna bir çare bulalım. Çünkü forumun geleceğini düşünmek zorundayım. Bu nedenle zaten parmakla sayılacak kadar az olan :( çalışanlarımızın ölmelerine kesinlikle müsade edemem. Onları böylesine kederlendiren herkesin karşısındayım :twisted:
Sayın admin'im hiç merak etme evvel allahın izniyle biz bu forumu en tepeye taşıyıncaya kadar buradayız.

öyle topla tüfengle yıkılsaydık bu gün burada olmazdık.


yalnız şu üstadımın yüklediği kararı çerçeveletip,, yılbaşı armağanı olarak üstadıma hediye edeceğim ;) salonun baş köşesine assın çünküm benim çok değer li üstadım

bu kararı çok bekledi ben biliyorum ;) hatta hukukcu com da ev haczine hayır kampanyası başlatılmıştı ve ben olumsuz yönde yorum yapmıştım ki pek hoşlanmamış
bir daha beni siteye sokmadı :lol:Sayın mormenekşe ben herkesin görüşüne saygı duyarım,ben kimseyide siteye sokmamazlık veya kısıtlama yanlısıda değilim,yeterki tartışma konusu muhaceresinde devam ettiği sürece, konu muaceresinden cıkıp başka bir boyut alacaksa önce ikazda bulunur bu ikazlara riayet etmeyen hakkındada gerekli önlemi alırım.

Ben ev eşyası haczi karşısında hukuki ve vijdani rahatsızlık duyduğum görüşümü söylüyorum tabiki sizde karşı görüşteyseniz bunu gayet doğal olarak söyliyecek ve yansıtacaksınız bende buna saygı duyarım yeterki bilgi alış verişimiz görüşlerimiz ve tartıştığımız konu muaceresinden cıkmasın.

Evet Bu ev eşyası haczi konusu ile ilgili görüşlerimi yasa maddesinin yanlış yorumlandığını ve hatta bununda bazı talepler karşısında kasti yanlış yorumlanarak uygulamaya konulmak istene bileceğini burada bir konu acarak dile getirdim, ayrıca bu konuyu bazı dile getirenlerinde konuya alaycı bir şekil ve uslüple yaklaşanlarıda eleştirerek görüşlerimi söyledim ve bu ev eşyası haczini yapıp eşyaları muhafaza altına alanlara ilerde bir tecrübe olması niteliği taşıyacak şu karardanda memnun olduğumu söylüyorum.

AYRICA; Yorum yaparkende kendimide bir sınava tabi tutmuştum, kanuni maddenin ruhuna bakarak yapmış olduğum yorumla acaba bu konuda ilerde verilecek olan bu olaylarla ilgili kararlarda ne derece isabet kaydettiğmi görmek istiyordum bunuda zevkle görmüş oldum.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj