İlamsız Takiplere İtiraz Ptt ile Yapılırmı?

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...
Cevapla
melikşah
Site Üyesi
Mesajlar: 16
Kayıt: 16 Eki 2015 11:31

İlamsız Takiplere İtiraz Ptt ile Yapılırmı?

Mesaj gönderen melikşah »

Sayın Admin , İcra Müdürlüğü'nün tarafıma gönderdiği ödeme emrine ptt ile itiraz dilekçesi gönderdim .İtirazım 7 gün dolmadan icra dosyasına işlendi ancak Müdür yardımcısı tensip zaptı düzenleyerek '' Dilekçenin icra memuruna kimlik ibraz edilerek havale ettirilmemesi '' gerekçe gösterilerek kabul edilmediği ve icra işlemlerinin devamı yönünde karar verildiği belirtilmektedir.Halbuki ilamsız icra takiplerinde ptt ile itiraz yapılabilir diye biliyordum .Acaba benmi yalnış biliyorum yoksa mevzuat gerçekten böylemi eğer benim bildiğim doğru ise yakın tarihli bir emsal karar paylaşabilirmisiniz. Bu aşamadan sonra nasıl bir yol izlemeliyim .Kısaca bilgi verirseniz çok sevineceğim .Teşekkür ederimSebnemA
Site Üyesi
Mesajlar: 11
Kayıt: 28 Eyl 2019 20:52

Re: İlamsız Takiplere İtiraz Ptt ile Yapılırmı?

Mesaj gönderen SebnemA »

Dosyanın açıldığı adliyeye gitmek zorunda değilsiniz, bulunduğunuz yerin adliyesinden de bu işi yapabilirsiniz. Bulunduğunuz il/ ilçedeki adliyeye gidip, nöbetçi icra müdürlüğü'nden elinizdeki itiraz dilekçenizi ve nüfus kağıdı fotokopinizi göndermeniz gerekiyordu. Buna "muhabere" deniyor. Onlar bir numara verip kendileri gönderebilir, ya da numara verdikten sonra size göndermenizi söyleyebilirlerdi. Ancak siz usulen itiraz etmemiş kabul edileceksiniz.
Borcunu yok ise menfi tespit davası açın. Tahsilat gerçekleşir de haksız tahsilat yapıldığını düşünüyorsunuz istirdat davası açarsınız. Ancak bunları avukat yardımı ile yapmanızı tavsiye ederim.
Param yok diyorsanız, fakirlik belgesi alın ve il/ ilçenizdeki baroya gidip "adli yardım"a başvurun.

melikşah
Site Üyesi
Mesajlar: 16
Kayıt: 16 Eki 2015 11:31

Re: İlamsız Takiplere İtiraz Ptt ile Yapılırmı?

Mesaj gönderen melikşah »

Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık

sunstorm
Site Üyesi
Mesajlar: 22
Kayıt: 20 Ara 2015 13:45

Re: İlamsız Takiplere İtiraz Ptt ile Yapılırmı?

Mesaj gönderen sunstorm »

Ben Zonguldak'ta yaşıyorum. 3 -4 sene önce Samsun'dan tarafıma ilamsız icra takibi gönderilmişti. Ben de itirazımı PTT ile APS şeklinde göndererek yapmıştım. Kabul görmüş ve takip durmuştu.
Bugün usul değişti mi bilmiyorum ama sonuçta itiraz dilekçesinin karşı tarafa belirtilen süre içersinde ulaşması esastır diye düşünüyorum.

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: İlamsız Takiplere İtiraz Ptt ile Yapılırmı?

Mesaj gönderen teoman »

melikşah yazdı:
09 Tem 2020 15:49
Sayın Admin , İcra Müdürlüğü'nün tarafıma gönderdiği ödeme emrine ptt ile itiraz dilekçesi gönderdim .İtirazım 7 gün dolmadan icra dosyasına işlendi ancak Müdür yardımcısı tensip zaptı düzenleyerek '' Dilekçenin icra memuruna kimlik ibraz edilerek havale ettirilmemesi '' gerekçe gösterilerek kabul edilmediği ve icra işlemlerinin devamı yönünde karar verildiği belirtilmektedir.Halbuki ilamsız icra takiplerinde ptt ile itiraz yapılabilir diye biliyordum .Acaba benmi yalnış biliyorum yoksa mevzuat gerçekten böylemi eğer benim bildiğim doğru ise yakın tarihli bir emsal karar paylaşabilirmisiniz. Bu aşamadan sonra nasıl bir yol izlemeliyim .Kısaca bilgi verirseniz çok sevineceğim .Teşekkür ederim


T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2016/26534
KARAR NO: 2018/1367
KARAR TARİHİ: 15.02.2018
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (İcra Hukuk)
>TAKİBE İTİRAZDA İMZANIN BİZZAT İCRA MÜDÜRÜ HUZURUNDA ATILMA ZORUNLULUĞUNUN OLMADIĞI – TAKİBE İTİRAZ DİLEKÇESİNİN POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEBİLECEĞİ


Özet: Borçluya örnek 7 no’lu ödeme emrinin 08.09.2015 tarihinde tebliğ edildiği, adi posta ile gelen itiraz dilekçesinin 11.09.2015 tarihinde icra dosyasına ulaştığı görülmektedir. Bu durumda mahkemece, İİK 62/1’de öngörülen yasal sürede yapılan itiraz nedeniyle İİK 66/1 gereğince şikayetin kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından yapılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurarak; itiraz dilekçesini PTT kanalı ile iadeli taahhütlü gönderdiği halde itirazının kabul edilmediğini ileri sürerek, itirazının kabulünü talep ettiği, mahkemece; itiraz dilekçesinin adi posta yoluyla geldiği, dilekçe sahibinin kimliği ve imzanın ilgilisine ait olup olmadığının tespit edilemediği ve herhangi bir merciin havalesi de olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK.nun 62. maddesine göre itiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan memur şahsen sorumludur. Borçlu itiraz dilekçesini posta ile de gönderebilir. Bu halde itiraz, itiraz dilekçesinin postaya verildiği tarihte değil, posta ile gönderilen itiraz dilekçesinin icra dairesine geldiğinin icra tutanağına işlendiği tarihte yapılmış sayılır.

Somut olayda, borçluya örnek 7 no lu ödeme emrinin 08.09.2015 tarihinde tebliğ edildiği, adi posta ile gelen itiraz dilekçesinin 11.09.2015 tarihinde icra dosyasına ulaştığı görülmektedir.
Takip dosyasına yapılan itirazda imzanın bizzat icra müdürü huzurda atılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Kaldı ki itiraz dilekçesinin posta yoluyla gönderilmesi de mümkündür.

Bu durumda mahkemece, İİK’nun 62/1. maddesinde öngörülen yasal sürede yapılan itiraz nedeniyle İİK’nun 66/1. maddesi gereğince şikayetin kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

melikşah
Site Üyesi
Mesajlar: 16
Kayıt: 16 Eki 2015 11:31

Re: İlamsız Takiplere İtiraz Ptt ile Yapılırmı?

Mesaj gönderen melikşah »

Teşekkür ederim

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj