Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

SENET DOLDURMA-HAZIRLAMA DETAYLARI ANLATIMI

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

SENET DOLDURMA-HAZIRLAMA DETAYLARI ANLATIMI

Mesaj gönderen teoman »

SENET DOLDURMA-HAZIRLAMA DETAYLARI ANLATIMI


Borç senetlerinde imzalar, nasıl senet doldurulur, senet imzaladım başım belaya girer mi konuları hep sorun olmuştur.

Senet (poliçe, Bono) bahsinde sorularla kafa karışıklıklarını giderelim. Bunun için hazırlanan senet örneğinde maddelerle nereyi nasıl dolduracağımıza bir bakalım...


Resim


1- Ödeme Günü: Bu kanunlarda kesin bir şekil şartı değildir. Ödeme gününe yazılan bir tarih ö tarihte ödeme yapılacağına yazılı beyan anlamı taşır. Eğer önceden belirtilen bir tarihte ödeme/tahsil iin anlaşılmış ise tarih mutlaka yazılmalıdır. Yoksa vade şekli gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenir.

2- Türk Lirası: Senette belirtilen tutar, yani senede konu olan borç/alacağın miktarını ifade eder. Yukarıda örnek resimde de görüldüğü üzere kıymetli evrak hükmündeki poliçenin miktar tutarının sağ ve soluna #5.000# yazılmış. Bu yöntem ile senette sonradan müdahaleyi, sağına ve soluna rakam ekleme çıkarmayı önlemek için bu gibi simgeler yazılır.

3- Kuruş: Borç/Alacak miktarının küsüratını ifade eder. Küsürat yoksa çizik atmak yeterlidir.

4- No: Birden fazla senet varsa senet numarası yazılır. Böylelikle hem alacaklı hem de borçlu hangi senet olduğunu, kaç tane daha senet kaldığını takip edebilir.

5- Vade: Üst tarafa yazılan ödeme gününü aynısı buraya yazılır. Genel teamüller 29.10.2016 ise üst tarafa alt tarafa da 29 Ekim 2016 şeklinde yazılır. Bunda maksat ay gün karışıklığının önüne geçmek ve senet muhteviyatını daha açık hale getirmektir.

6- Alacaklı: Senette alacaklı olan gerçek veya tüzel kişinin ismi, namı yazılır. Tüzel kişi ise (örn: X ltd. şti, XXX a.ş) firma resmi ünvanı, gerçek kişi ise Ali Akça şeklinde yazılır.

7- Borç/Alacak Miktarı: Senete konu olan müktarister TL ister yabancı para cinsinden olsun yukarıya yazıldığı üzere rakamla değil yazıyla yazılır. Burada maksat tutarın yanlış algılanması, yazılmasının önüne geçip miktarı teyit etmektir. Üstte veya altta değişiklik, tahrifat yapılırsa eğer anlaşılmasına yardımcı olan unsurlardan biridir.

8- Borç/Alacak Miktarı: Küsurat varsa yazıyla yazılır.

9- Borcun sebebi: Burada borcun, alacağın neyden kaynaklandığı açıklanır. Daha açık bir ifade ile birine şu günde ödeme taahhüdü ile para verilip karşılığında bu senet hazırlanmışsa yani para borcuna istinaden hazırlanmışsa o kısma "nakden" ibaresi, Bir mal ve hizmet karşılığında ödeme yapılacaksa "malen" ibaresi yazılır. Burada maksat özellikle borç def-i, reddi veya itirazı durumlarında taraflara ispat şansı tanımaktır.

Mesela mal aldı iki ay sonrasına senet hazırlandı. Malın alınması, peşin ödemeler avanslar, faturası, irsaliyesi teslim tutanakları ve sözleşmesi anlaşmazlıklarda mahkemelere delil sunularak varsa haksızlık giderilebilmesi için taraflara ispat kuvveti verir.

10- Mahkeme: Senetten doğan anlaşmazlıklara hangi mahmemenin bakacağı yazılır. Taraflar aynı ildeyse o il, farklıildelerse anlaştıkları il,ciroya konu veya neresi olursa olsun derlerse Türkiye mahkemeleri diye not düşülür.

11- Borçlu kişi: Ödemeyi taahhüt eden borçlunun bilgilerinin yer aldığı kısımdır. Burada şahıs gerçek kişi ise; Adı, soyadı, açık adresi ve Tc kimlik numarası yazılmalıdır. Şahıs tüzel kişi ise firmanın ünvanı ticaret sicil gazetesi, resmi faturası ve kaşesindeki gibi yazılmalıdır. Firmanın direk kaşesi de yeterlidir.

12- Düzenlendiği tarih: Senetin düzenlendiği tarih yazılarak anlaşmanın ne zaman imza altına sokulduğu not edilerek yineolası bir anlaşmazlıklarda delil hükmü taşır. Ben borcumu ödedim diyen biri tediye, tahsilat makbuzunu veya banka dekontunu vet tarihini senetle karşılaştırarak hakime ibraz edebilir.

13- Borçlunun imzası: Borçlu olan tarafın adı soyadı ve imzası yer alır. Sol atarafa borçlu kimse onun adı ve soyadı yazılmalı o kişi imzalamalıdır.

Tüzel kişilik arz eden firmalarda ise firma kaşesi yada elle yazılmış firma bilgilerinin altına, üstüne fark etmez, kanuni imza atmaya yetkili temsilcisi imza atmalı attırılmalıdır. Bu önemlidir. Çünkü atmaya yetkili olmayan biri imzasını atarsa atan kişi borc karşısında yükümlü olacaktır.

TTK m.613: "...Muhatap veya keşidecinin imzaları müstesna olmak üzere poliçenin yüzüne konan her imza, aval şerhi sayılır..."

14- Kefil : Kıymetli evraka konu olan borca ilişkin kefil anlaşması varsa kefilin adı soyadı ve imzası atılır. Borçlu borcunu ödemez haciz yoluyla tahsili mümkün olmazsa alacaklı için mahkeme borcun tahsilini kefilde arar. Kefil ikinci borçlu hükmündedir.

15- Kefil bilgileri : Borca kefil olanın adı soyadı, adresi ve Tc kimlik numarası yazılır. Senette kefillik mecburi değildir. Kefil bulunmadan senet hazırlanabilir.

16- Senet özetleri : Senete ilişkin daha çok alacaklı tarafın işlerini kolaylaştıran bölümdür. Senetleri dosyalarken senet içeriğine nakmadan borçlu, vade, tutar gibi bilgilerle alacaklarını takip edebilir. Borçlu içinse doldurulduğunda gene tahrifata karşı önlem olarak doldurulabilir ama zorunlu değildir.

17- Senet muhteviyatı, dayanağı : Özellikle boş bırakılan bu kısıma senetin hangi borca istinaden hazırlandığı varsa sözleşme (Kira, teminat, taksit) için yazıldığı buraya eklenebilir. Yazılırsa iyi olur.

Yukarıdaki gibi hazırlanmış bir senet her iki taraf için gerekli şekil şartlarına tam haiz bir evraktır. Peki başka ayrıntı varmıdır?

Evet var. Ard niyet, cayma, ödeyememe, davaya ilişkin ispatta aşağıdaki ayrıntılara dikkat edilmelidir.

>Seneti borçlu olan taraf kendi el yazısıyla düzenlemelidir.
>Senete imza atılmaladan mutlaka iki taraf da okumalıdır.
>Senet imzalandıktan sonra borçlu olan mutlaka fotokopisini almalıdır.
>Eğer senete dair ayrıyeten hazırlanmış bir sözleşme varsa her nüshasından birer tane taraflarda bulunmalıdır.
>Senet ödendiğinde özellikle imza kısmı oradan yırtılıp atılmalı,
>Üzerine bedeli ödenmiş, tahsil edilmiştir kaydı düşülmeli,
>Mümkünse şu tarihli şu tutarlı senete ilişkin hazırlanan diye not düşülerek makbuz alınmalıdır,
>Ödense bile senet bir süre muhafaza edilmeli, ileride doğabilecek anlaşmazlık, sahte senet olaylarına karşı önlem alınmalıdır.
>Al sen doldur diyerek boş senete kesinlikle imza atılmamalıdır.


Senet Ödeme Günleri Protestolu Senet Ödenmezse Ne Olur?

Senet protestosu nasıl kaldırılır Senet protesto kaldırma süresi Protestolu senet ödenmezse ne olur Senet protestosu nasıl yapılır senet protesto son günü

Senet Protesto Süresi

Bankaların hayatta birçok olanağı bizlere sunması, senetlere olan ihtiyacı bir hayli düşürmüştür. Fakat hala bazı şirketlerde, senetle alışveriş hizmeti veriliyor. Hatta bazı küçük işletmeler bile, senetle satım yapıyor. Senet yasal geçerliliği olan bir borç karşılığında verilen teminat mektubu olarak aktarılır ve kıymetli evraklar arasındadır. Senet veren kişi sabit kalırken, seneti alan kişi değişebilir. Yani siz borcunuz karşılığında birine senet verdiğinizde, kişi senetin süresi dolmadan başkasına verebilir. Bu işleme senet kırdırma denilir. Bankalar da vakti gelmemiş senetlerle, şirketlere mevcut dönem içerisinde kredi verebiliyorlar.

Senet düzenlenirken, senetin üzerinde, borçlunun adı (şahıs ya da şirket tam adı), ödenecek tutar (rakamla ve yazı ile yazılır), senetin son ödeme tarihi ve borçlunun imzası yer alır. Senet üzerinde yer alan tarih, senetin düzenlenme tarihi değil, borcun ödenmesi için anlaşmaya varılan tarihtir. Bu yüzden senetleri imzalamadan önce, bu bilgileri kontrol etmelisiniz. Hiçbir şekilde açık tarihli ve borç bedeli yazmayan boş senetlere imza atmamalısınız. Bu ileride size ciddi yük oluşturabilir.

Senet Ödeme Günleri

Senet ödeme günleri denildiğinde, akıllara mevcut bir tarih geliyorsa da, baz alınan tarihler, senet üzerinde ödeme gününü belirten tarihlerdir. Senet üzerinde yazan tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde ödeme yapmanız gerekir. Sonrasında yapılacak olan ödemelerde, borçlu bulunduğunuz kişi, yani alacaklı hakkınızda yasal takip işlemi başlatılabilir. Belirtilen süre dışında ödeme yaptığınız takdirde, eğer takibe alınmışsanız, işlem ücretlerini de ödemeniz gerekir.

Örneğin, Kasım 30 Cuma senetinizin üzerinde yazan tarih olsun. Bu tarih sizin senetinizi son ödeme tarihinizdir. Eğer bu tarihte ödeme yapmadıysanız, 3 iş günü içerisinde yasal takibe düşmeden ödeme yapma şansınız bulunur.

İş günü olarak belirtilen süreler, yasal tatiller dahil edilmeden hafta içi günlerdir. Cuma gününe denk gelen senette cumartesi ve pazar sayılmaz, yani 01 ve 02 Aralık sayılmadan, pazartesiden, çarşamba mesai bitimine kadar ödeme yapmanız gerekir. 03-04 ve 05 Aralık son ödeme günlerinizdir. Bu yüzden senet ödeme tarihleri konusunda özenli bir araştırma içerisine girmeli ve takip etmelisiniz.

Yani senet ödeme tarihinden kaç gün sonra ödenir gibi bir sorunuz varsa, 3 iş gününü mutlaka aklınızdan çıkarmayın. Senet ödeme günü vadelere göre farklılık gösterir. Senet protesto son günü geldikten sonra mutlaka ödeyin yoksa siciliniz olumsuz etiklenebilir.

Senet Bankaya Ne Zaman Verilmeli?

Elinizdeki senedi Bankaya tahsile verecek iseniz, borçlunun adres bilgisinde vereceğiniz Bankanın şubesi mevcut ise en az 15 gün veya daha erken tahsile verilmesi gerekmektedir. Eğer tahsile verdiğiniz Bankanın borçlu adresinde şubesi yok ise senet muhabir Banka olan Ziraat Bankası aracılığı ile tahsile gideceğinden en az 1 ay öncesinde tahsile verilmesi gerekmektedir.

Senet Kırdırma

Vadesi henüz dolmamış olan senediniz ile birlikte bankaya gittiğinizde bu işlem yapılacaktır. Ancak, senet üzerinde yer alan tutarı birebir alamazsınız. Çünkü bankada senedi kullanmak için senedin vade gününün gelmesini bekleyecektir. Doğal olarak, vade tarihi dolana kadar size bu parayı kullandırarak bir hizmet sunmuş oluyor ve bu hizmetin bedeli olarak da sizden belirli bir komisyon bedeli kesiyor. Acil nakde ihtiyacınız var ise, bu komisyon bedeline göz yummak zorunda kalırsınız. Bankalar ile görüşerek, komisyon bedellerini öğrenebilir ve tercihinizi buna göre yapabilirsiniz. Hatta bazı bankaların internet sitelerinden bile bu bilgilere ulaşmanız mümkündür.

Ödenmeyen Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Bankada mevcut bir hesabınız mevcut ise elinizdeki senetler ile Bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Bireysel bir hesaptan tahsile verecek iseniz Banka senedi neye istinaden aldığınıza dair bir kaç soru soracaktır. Ticari faaliyet gösteren bir kişi iseniz işiniz ile ilgili aldığınızı var sayarak soru sorulmayacaktır.

Tahsile vereceğiniz senetleri ciro ederek Bankaya teslim edeceksiniz. Banka senetleri sizin adınıza tahsil edeceği için bir forma imzanızı alarak protestolu yada protestosuz mu tahsil edeceğinize dair bilgi talep eder.

Senetlerin tahsil işlemleri için ödeyeceğiniz masraf tutarını size bildirir. Senet tahsilatlarında senet girişinde yada senet çıkışında masraf tahsilatı yapılabildiği için sizden bu bilgileri talep eder. Senet girişinde veya çıkışında (ödeme esnasında) masraf alınsın talebiniz olur ise ihbar ücretleri ile beraber senet tahsil masrafını Banka hesabınıza yatırmanız talep edilecektir. Bankaya göre değişmek ile beraber senedin ödenmemesi halinde protesto edilecek ise protesto masrafını da Banka hesabınıza yatırmanız talep edilebilir. Senet tahsili için ortalama senet başına ... TL ile ... TL senet tahsil masrafı talep edilebilir.

Protestolu Senet Nedir?

Ticaret hayatında çok sık kullanılan senetler vadesi geldiğinde kişi, kurum ve kuruluşların alacaklarını tahsil etmek amacı ile kullandıkları resmi bir belgedir. Senetlerin üzerinde belirli bir vade tarihi vardır ve senedin son ödeme günü aslında pek çok kişinin bildiğinin aksine bu tarih değil bu tarihi takip eden iki günkü iş günüdür. Yani senet vadesi Perşembe gününe denk geliyorsa ödeme günü de Cumartesi günü olur. Cumartesi günü de mesai olmadığı için son ödeme günü otomatik olarak Pazartesi gününe ertelenmiş olur. Vade tarihini takip eden üçüncü iş gününün mesai bitimine kadar ödenmeyen senetler için ise protesto işlemi gerçekleştirilir. Protesyolu senet, ödenmesini talep eden, ödenmediği takdirde hukuki işlemlerin başlatılacağını ifade eden noterden gerçekleştirilen işlemdir.

Senet Protestosu Nasıl Yapılır?

Senedin ödenememesi veya muhatap olan kişinin senedi kabul etmemesi durumunda senetler için protesto zamanıdır. Protesto tarihleri gelmiş olan senetlerde bankalar, ödeme tarihinden sonra ki 2.iş gününün bitimine az bir süre kala senedin protesto işleminin yapılması ve borçludan alacağın tahsili için evrakları noterlere gönderir. Noterlerden hazırlanacak belgelerle, senet borcunun ödenmediğine dair hazırlanan belgeler borçlunun adresine gönderilir. Borç ödememe süresi ne kadar çok artarsa borçlunun kredi notu düşecek ve borca faiz bindirimi yapılacaktır. Senet protestosu yaparken bir ücret alınmaktadır. Bu ücreti borçlu taraftan tahsil ettirebilirsiniz. Kısacası senedin protesto olma durumu borçların ödenmemesi gibi durumlarda oluşmaktadır. Aslında senet protesto olursa ne olur sorusuna da bu şekilde detaylı cevap vermiş oluyoruz.

Senet Protesto Süresi

Genelde elinde senet olan alacaklılar bu senetlerin tahsili için bankaları tercih etmektedir. Bankalar işlemlerinde daha hızlı oldukları ve borçlularda resmi bir kurum kimliği ile karşı karşıya oldukları psikolojisine girerek ödemelerine daha özen göstermeleri senet tahsili için bankaları daha tercih edilir kılmaktadır. Bankalar senet protestosu için senedin üzerinde yazan vade tarihini takip eden 3. iş günü sonuna kadar beklemektedir. Bu süre içinde ödenmeyen senetler bankalar tarafından protesto edilmekte ve ödeme için hukuki süreç başlatılmaktadır.

Protestolu Senet Ödenmezse Ne Olur?

Protesto edilen bir senedin borcu hala kapatılmazsa yani ödemesi gerçekleşmezse bu senet takibe alınır. Öncelik olarak takibe alınan senedinde ödenebilir olduğunu söyleyelim.Böyle bir durumda bu senette adı geçen kişinin bankalar tarafından kredi notları düşecek ve artık hiçbir banka bu kişilere kredi imkanları vermeyecektir. Kefilsiz ve şartsız kredi almaları mümkün olmayacaktır.

Senet Protestosu Nasıl Kaldırılır?

Banka tarafından protesto edilen senedin aslı alacaklıya gönderilir. Borçlu, senedin bankada olduğu dönemde borcunu öderse banka senet protesto kaldırılma yazısını Merkez Bankasına bildirir ve protesto kaldırılma yazısı borçluya teslim edilir. Eğer ki borçlu borcunu, senet alacaklının eline geçtiği zaman bankaya ödeme yapılırsa o zamanda alacaklı bankaya protestonun kaldırılmasını isteyecektir. Eğer ki bu istek yapılmazsa, Kredi Kayıt Bürosunda hala senedin protestoda olduğu gözükecektir. Senet protesto kaldırma süresi için net bir gün verilmese de, genel olarak 3 iş günü olarak bilinir. Senet protesto günleri bu konuda oldukça önem arz etmektedir. Senet protesto kaldırma işlemleri genel olarak bu şekilde ilerlemektedir.

Protesto Olan Senet Sicile İşler Mi?

Az öncede belirtmiş olduğumuz gibi protesto edilen senet, Kredi Kayıt Bürosu’na gönderilir ve notlara düşülür. Protesto edilen senet, şirket adınaysa şirket için, bireysel ise bireysel olarak Sicile işler.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: SENET DOLDURMA-HAZIRLAMA DETAYLARI ANLATIMI

Mesaj gönderen Admin »

Sayın Teoman Üstadımız çok önemli ve yararlı bir paylaşımda bulunmuş. Herkesin okuması ve paylaşması gereken bir konu gerçekten...
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
kgulcek
Site Üyesi
Mesajlar: 5
Kayıt: 11 Haz 2020 15:44

Re: SENET DOLDURMA-HAZIRLAMA DETAYLARI ANLATIMI

Mesaj gönderen kgulcek »

Diğer sitelerde falan çok karışık anlatılmış. Google'de buldum sağolsun kısa bir şekilde anladım. Ekstra olarak https://www.yeniisfikirleri.com/senet-d ... oldurulur/ bu sayfada da resimli var. İsteyen bakabilir.
Eisbrecher
Yeni Üye
Mesajlar: 2
Kayıt: 07 May 2021 15:39

Re: SENET DOLDURMA-HAZIRLAMA DETAYLARI ANLATIMI

Mesaj gönderen Eisbrecher »

Merhaba, senedi borçlu doldurmalıdır demişsiniz. Borçlu her boş kısmı doldurmayıp sadece adını ve imza kısmını doldursa, anlaştığı kişi de sadece tarih ve borç miktarını doldursa, daha sonra senette boş kalan kısımları başkası bu kişiden habersiz kendi istediği gibi doldursa senette tahrifat yapmış olur mu? Ve adli merciler aracılığıyla el yazısının kişiye ait olmadığının kanıtlanması istenebilir mi? Kanıtlanırsa hukuki sonuçlar ne olur?
hakanlilar
Yeni Üye
Mesajlar: 1
Kayıt: 10 Haz 2021 22:24

Re: SENET DOLDURMA-HAZIRLAMA DETAYLARI ANLATIMI

Mesaj gönderen hakanlilar »

tahhütlü bir icrada ana borç bitince kalan faiz yine taahhüt yolu ile mi alınmaya devam eder.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj