Forum ana sayfa 2. Ceza Dairesi 2010/34845 E. , 2012/14325 K.

2. Ceza Dairesi 2010/34845 E. , 2012/14325 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/34845 E. , 2012/14325 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/61288
MAHKEMESİ : Ödemiş 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 07/10/2008
NUMARASI : 2008/287 (E) ve 2008/597 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
1- Delillerin takdir ve tayini gereken durumlarda sanığın sorgusu yapılıp savunması saptanmadan beraat kararı verilemeyeceği gözetilmeden, 5271 sayılı CMK'nun 193/son maddesine yanlış anlam verilerek anılan Yasanın 191 ve 147.maddeleri gereğince sanıklar Havva ve S.. C..'in sorguları yapılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- Sanıklar hakkında tarımsal sulamada abonesiz elektrik kullanıldığına dair tutanak düzenlenmesi karşısında; kuruma kaydı bulunmayan sayacın kullanıcı tarafından istenildiği zaman değiştirilmesinin mümkün olduğu da dikkate alınarak, tutanağa konu su kuyusunun ne zamandan beri kullandığı konusunda kolluk araştırması yaptırılarak abonesiz kullanım süresi tespit edildikten sonra, mahallinde bilirkiş marifetiyle keşif yapılarak, kurulu güç tespit edilip, abonesiz dönemde normal kullanıma göre tüketebileceği ortalama elektrik miktarı bilirkişiye hesaplattırılarak, kayıtsız sayaçtan geçilen tüketim miktarıyla uyumlu olup olmadığına dair bilirkişiden rapor alınıp, sanıkların abonelik için kuruma başvurusunun olup olmadığı ve neden abone olmadığı, kaçak kullanım bedelinin ödenip ödenmediği de araştırılarak, tüm deliller birlikte değerlendirilip, sanıkların karşılıksız yararlanma kastıyla hareket edip etmediği belirlenerek sonucuna göre, hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme sonucu, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 17/05/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları