Forum ana sayfa 2. Ceza Dairesi 2010/34688 E. , 2012/15416 K.

2. Ceza Dairesi 2010/34688 E. , 2012/15416 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/34688 E. , 2012/15416 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/69550
MAHKEMESİ : Gölbaşı(Ankara) Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 03/12/2008
NUMARASI : 2008/257 (E) ve 2008/551 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Katılan vekilinin temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması isteğinin verilen kararın niteliği itibariyle 1412 sayılı CMUK.nun 318.maddesi gereğince reddi ile dosya üzerinde yapılan incelemede,
Kaçak elektrik tüketim tespit tutanağında, sayacın faz akımının toplamının (R-S-T) 4,8 amper olduğu nötr üzerinde ise 18,2 amperlik yük olduğu ve sayaç harici faz çekilmesi şüphesi ile yapılan araştırmada sayaca gelen kolon kablosunun evin kazan dairesinden geçen kısmının izolesinin sıyrık olduğunun belirtilmesi, keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda kış dönemine ait tüketimlerde suç tarihi sonrasında öncesine göre %40 oranında artış olduğunun tespit edilmesi, tutanak düzenleyicilerinin kontrol için eve girmek istemeleri üzerine sanığın izin vermemesi nedeniyle mahkemeden arama kararı alarak eve girdiklerinde Jandarma Astsubay olan tanık A. Ö.’in ifadesinde sayaca dışarıdan alınmış bir hat gördüklerini, çekilen bu hattın ucunun elektrik bandı ile kapatılmış olduğunu ve bandın yeni olması nedeniyle bu yerin yeni kapatılmış olduğunu tespit ettiklerini beyan etmesi, tutanak düzenleyicilerinin de ifadelerinde söz konusu bu bantlı yeri açtıklarında arklar olduğunu, bu arkların daha önce buraya başka bir kablonun bağlandığını gösterdiğini beyan etmeleri karşısında, sanığın elektrik enerjisi hırsızlığı suçunu işlediği anlaşılmasına rağmen yazılı yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 30/05/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları