Forum ana sayfa 2. Ceza Dairesi 2010/34666 E. , 2012/14797 K.

2. Ceza Dairesi 2010/34666 E. , 2012/14797 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/34666 E. , 2012/14797 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/65840
MAHKEMESİ : Edirne 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 26/06/2008
NUMARASI : 2008/116 (E) ve 2008/226 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Fiilin suç oluşturmaması nedeniyle derhal beraat kararı verilmesi dışında, delillerin takdir ve tayini gereken durumlarda sanığın sorgusu yapılıp savunması saptanmadan beraat kararı verilemeyeceği gözetilmeden, 5271 sayılı CMK.nun 193/son maddesine yanlış anlam verilerek anılan Yasanın 191. ve 147. maddeleri gereğince sanığın sorgusu yapılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA,23.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları