Forum ana sayfa 2. Ceza Dairesi 2010/33934 E. , 2012/14768 K.

2. Ceza Dairesi 2010/33934 E. , 2012/14768 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/33934 E. , 2012/14768 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/60361
MAHKEMESİ : Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 25/03/2008
NUMARASI : 2007/633 (E) ve 2008/472 (K)
SUÇ : Elektrik Enerjisi Hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Katılan kurum görevlileri tarafından düzenlenen 06.06.2007 tarihli kaçak elektrik tespit tutanağında “idareye kaydı olmayan sayaçtan elektrik kullanıldığının” belirtilmesi, sanığın “borcundan dolayı sayacının sökülmesi üzerine piyasadan bir sayaç alıp taktırdığını” savunması karşısında, sanıktan ve katılan kurumdan önceki sayacın borçtan dolayı hangi tarihte söküldüğü sorularak, tutanağa konu sayacın hangi tarihte taktırıldığı araştırılıp, sanığın kuruma kayıtlı olmayan sayaç ile ne kadar süreyle elektrik kullandığının belirlenmesi, evde keşif yapılarak bilirkişiden sayacın kullanılmaya başlandığı tarih ile tutanağın düzenlendiği 06.06.2007 tarihleri arasında evdeki kurulu güce göre kullanılması gereken elektrik miktarı ve sayaçtaki tutanak tarihi itibariyle belirlenen 2169 kw’lik tüketim miktarı arasında uygunluk bulunup bulunmadığı hususunda rapor alınması, tüm deliller toplandıktan sonra sanığın hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesi gerekirken, eksik araştırmaya dayanılarak yazılı şekilde karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 23.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları