Forum ana sayfa 2. Ceza Dairesi 2010/33928 E. , 2012/14770 K.

2. Ceza Dairesi 2010/33928 E. , 2012/14770 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/33928 E. , 2012/14770 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/60303
MAHKEMESİ : Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 24/04/2008
NUMARASI : 2007/209 (E) ve 2008/666 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
5237 sayılı TCK'nın 141. ve devamı maddelerinde düzenlenen hırsızlık suçunda “zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı,kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alınması” gerektiğinden, suçun oluşması için failin faydalanmak için hareket etmesi yeterlidir.
Hırsızlık suçu, genel kastla işlenebilen bir suçtur. Burada aranacak genel kast, failin malın başkasına ait olduğuna, malın alınmasına sahibinin rızasının bulunmadığına ve malın bulunduğu yerden alınmasına yönelik olmalıdır.
Somut olayda, önceki kiracının elektrik borcunu ödememesi nedeniyle katılan kurum tarafından sayacı sökülen sanığın, soruşturma sırasındaki savunmasında “elektriksiz kalmamak için, elektriği sayaç olmadan direk bağlayıp kullandığını” kabul eden sanığın tutanak tarihinde sayaç olmadan direkt bağlantı yaparak elektrik kullanmak şeklinde gerçekleşen eyleminde atılı suçun unsurlarının oluştuğu, 5237 sayılı TCK'nın 147.maddesindeki ağır ve acil ihtiyacı karşılama zorunluluğunun bulunmadığı gözetilmeden “sanığın kendisine menfaat temin etmek için hareket etmediği, zaruri bir ihtiyacını acilen gidermeye yönelik davranış tarzı içine girdiği, eylemin hırsızlık suçunu oluşturmayıp sebepsiz iktisap oluşturduğu ve hukuki ihtilafın devam etmekte olduğu sanığın suç işleme kastıyla hareket etmediği” biçimindeki yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 23.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildiDön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları