Forum ana sayfa 2. Ceza Dairesi 2010/33870 E. , 2012/13454 K.

2. Ceza Dairesi 2010/33870 E. , 2012/13454 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/33870 E. , 2012/13454 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/59951
MAHKEMESİ : Üsküdar 6. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 10/07/2008
NUMARASI : 2008/175 (E) ve 2008/404 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Katılan kurum görevlileri tarafından düzenlenen 22.07.2006 tarihli Kaçak Elektrik Tesbit Tutanağında, “abone olunmadan, zati sayaçtan kaçak elektrik kullanıldığının belirtilmesi, sanığın atılı suçlamayı kabul etmemesi karşısında, katılan kurumdan sanığın abonelik başvurusunda bulunup bulunmadığı sorularak, kuruma kaydı olmayan sayacın hangi tarihte takıldığı sanıktan ve gerekirse tanıklardan sorulup belirlenerek uzman bilirkişiden suç tutanağında belirlenen kurulu güce göre kullanılması gereken elektrik miktarı ile tutanak tarihi itibariyle sayaçtaki tüketim miktarı sayacın takıldığı tarihe göre karşılaştırılarak kaçak kullanım bulunup bulunmadığı ve karşılıksız yararlanma kastı ile davranılıp davranılmadığı araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 10.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları