Forum ana sayfa 2. Ceza Dairesi 2010/33715 E. , 2012/14695 K.

2. Ceza Dairesi 2010/33715 E. , 2012/14695 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/33715 E. , 2012/14695 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/33813
MAHKEMESİ : Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 08/10/2008
NUMARASI : 2007/469 (E) ve 2008/629 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığ

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın işyerinde yapılan denetimde 15/01/2005, 09/02/2005, 02/05/2005 ve 26/07/2006 tarihlerinde düzenlenen kaçak elektrik tespit tutanaklarında “abonesiz elektrik kullanıldığı ve endeksin sırasıyla 1320, 1477, 1976, 180 kwh olduğunun” belirtilmesi ve sanığın savunmasında borçtan dolayı sayacının sökülmesi üzerine haricen bir sayaç alıp taktığını ileri sürmesi karşısında; kuruma kaydı bulunmayan sayacın kullanıcı tarafından istenildiği zaman değiştirilmesi mümkün olduğu da dikkate alındığında, karşılıksız yararlanma kastının bulunup bulunmadığı yönünden, işyerindeki sayacın hangi tarihte borç nedeniyle söküldüğü, ilk üç tutanağa konu 10001259 seri no'lu sayaç ile son tutanağa konu 2006 seri no'lu sayacın hangi tarihte takıldığı araştırılıp, mahallinde keşif yapılmak suretiyle bilirkişi aracılığıyla tespit edilecek kurulu güç ile sayaçlardaki tüketim miktarlarının, sayaçların takıldığı tarihe göre karşılaştırılması yapılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 23/05/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları