Forum ana sayfa 2. Ceza Dairesi 2010/33633 E. , 2012/14933 K.

2. Ceza Dairesi 2010/33633 E. , 2012/14933 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/33633 E. , 2012/14933 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/79933
MAHKEMESİ : Şanlıurfa 3. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 18/12/2008
NUMARASI : 2008/473 (E) ve 2008/1062 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Kamu davasına katılma talebi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmeyen şikayetçi kurum vekilinin 5271 sayılı CMK.nun 260. maddesine göre, sanık hakkında kurulan hükmü temyize hakkı bulunduğu belirlenerek yapılan incelemede;
14.01.2009 havale tarihli dilekçesiyle kamu davasına katılma talebinde bulunan şikayetçi kurum vekilinin, bu talebi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi suretiyle 5271 sayılı CMK.nun 238/3. maddesine aykırı davranılması,
Bozmayı gerektirmiş, şikayetçi kurum vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 24.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları