Forum ana sayfa 2. Ceza Dairesi 2010/33615 E. , 2012/14605 K.

2. Ceza Dairesi 2010/33615 E. , 2012/14605 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/33615 E. , 2012/14605 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/75141
MAHKEMESİ : Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 15/04/2008
NUMARASI : 2006/533 (E) ve 2008/411 (K)
SUÇ : Elektrik Enerjisi Hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Kaçak elektrik tespit tutanağında, sanığın kuruma kaydı olmayan abonesiz elektrik sayacından geçirmek suretiyle tarımsal sulama yaparak elektrik kullandığı tespit edildiği ve sanığın “ ayrı olarak bu sayaca abonelik alınacağını bilmediğini” belirtmesi karşısında; kuruma kaydı bulunmayan sayacın kullanıcı tarafından istenildiği zaman değiştirilmesinin mümkün olduğu da dikkate alındığında, karşılıksız faydalanma kastının bulunup bulunmadığının belirlenmesi yönünden, suç tutanağına konu tarımsal sulama tesisinin sanık tarafından hangi tarihten itibaren kullanıldığı, suç tarihinde sulama yapılan alan ve tarladaki ekili ürünün cinsinin kolluk aracılığıyla tespitinden sonra, suç tarihine kadar kurulu güce ve arazide yürütülen tarımsal faaliyete göre tüketilmesi gereken elektrik miktarının kaçak tespit tarihinde sayaç üzerinde belirlenen endeks ile uyumlu olup olmadığı hususunda bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 22.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları