Forum ana sayfa 2. Ceza Dairesi 2010/33468 E. , 2012/14889 K.

2. Ceza Dairesi 2010/33468 E. , 2012/14889 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/33468 E. , 2012/14889 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/54456
MAHKEMESİ : İzmir(Kapatılan) 29. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 07/10/2008
NUMARASI : 2007/615 (E) ve 2008/572 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Ancak dosya içeriğinden sanığa yüklenen eylemin ilk bakışta suç oluşturmadığının anlaşılması halinde sanığa beraat kararı verilebilecekken, 5271 sayılı CMK.nun 193/2 maddesine yanlış anlam verilerek sanığın savunması alınmadan, kanıt takdir edilerek sanığın kaçak elektrik kullanmadığı sabit olduğundan bahisle yazılı şekilde beraatine karar verilerek 5271 sayılı CMK.nun 193. maddesine aykırı davranılması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 24/05/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları