Forum ana sayfa 2. Ceza Dairesi 2010/33452 E. , 2012/14883 K.

2. Ceza Dairesi 2010/33452 E. , 2012/14883 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/33452 E. , 2012/14883 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/54236
MAHKEMESİ : Şişli 6. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 15/07/2008
NUMARASI : 2007/513 (E) ve 2008/828 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
1- Atılı suçu işlediğini söyleyen ve ifadesi hükme esas alınan tanık Ö. D.’e, CMK.nun 48.maddesi uyarınca kendisini ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikteki sorulara yanıt vermekten çekinme hakkı bulunduğunun önceden açıklanarak bildirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
2- Kabule göre de;
Mahkemede tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi Ö. D.hakkında, aynı eylem nedeniyle suç duyurusunda bulunulup kamu davası açılması halinde diğer delillerle birlikte sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde sanığın beraatına ve tanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 24/05/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları