Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/741 E. , 2012/17680 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/741 E. , 2012/17680 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2011/741 E. , 2012/17680 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/121624
MAHKEMESİ : Çanakkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 04/02/2009
NUMARASI : 2008/567 (E) ve 2009/70 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
13.02.2008 günlü abone sözleşmesi olmadan sayaçtan geçirilerek kaçak elektrik kullanıldığına ilişkin suç tutanağı kapsamı, sanığın savunmasında işyerinde 3 adet sayaç olduğunu belirtmesi, tüketimin sayaçlardan geçtiğini abone olmak için başvurduğu halde yapmadıklarını savunması, tutanak tanıklarının ifadelerinde işyerinde takılı 4 adet sayacın olduğunu belirtmeleri karşısında; öncelikle tespit tarihinde işyerinde kullanılan toplam kaç sayaç olduğu ve bunların toplam tüketimleri tespit edilip, sanığın katılan kuruma tespit öncesi abone olmak için başvurusunun bulunup bulunmadığı, sanığın hangi tarihte söz konusu işyerini işletmeye başladığı, ticarethanede kullanılan elektrikli aletlerin normal kullanım süreleri dikkate alınarak, tespit edilen kurulu güç ile kullanılan sayaçlarda okunan toplam tüketim miktarının orantılı olup olmadığı belirlendikten sonra, sanığın karşılıksız yararlanma kastıyla hareket edip etmediği değerlendirilmelidir. Bu incelemeler yapılmadan eksik bilirkişi raporu ile sanığın beraatına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 28/06/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları