Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/6594 E. , 2012/17678 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/6594 E. , 2012/17678 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 14 Oca 2019 19:13

2. Ceza Dairesi 2011/6594 E. , 2012/17678 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/187807
MAHKEMESİ : Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 03/06/2009
NUMARASI : 2008/1370 (E) ve 2009/592 (K)
SUÇ : Su hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Oluş ve dosya kapsamına ve sanığın beyanlarına göre; sanık hakkında daha önce;
a) 12.10.2006 tarihli kaçak su kullanma tespit tutanağı ile ilgili Ankara 12. Asliye Ceza mahkemesine 08.05.2007 tarihli iddianame ile kamu davası açıldığı ve mahkemece 12.12.2007 tarihli kararla sanığın su hırsızlığı suçundan mahkumiyetine karar verildiği;
b) 21.02.2007 tarihli kaçak su kullanma tespit tutanağı ile ilgili Ankara 10. Asliye Ceza mahkemesine 27.12.2007 tarihli iddianame ile kamu davası açıldığı ve mahkemece 22.07.2008 tarihli kararla sanığın bu suçtan da mahkumiyetine karar verildiği;
c) 28.02.2007 ve 06.04.2007 tarihli kaçak su kullanma tespit tutanakları ile ilgili Ankara 8. Asliye Ceza mahkemesine 05.03.2008 tarihli iddianame ile kamu davası açıldığı ve mahkemece 27.05.2008 tarihli kararla sanığın bu suçu da sabit görülmekle birlikte kullanılan su bedelinin azlığı nedeni ile sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildiği, anlaşılmıştır.
Mahkemece davaya konu kaçak su kullanma tespit tutanağının 03.07.2007 tarihinde tutulduğu, bu tarihin Ankara 8. ve 10 Asliye Ceza Mahkemelerinde karara bağlanan davaların iddianamelerinin düzenlenme tarihinden önce olması nedeniyle bu davaların içinde kaldığı, bu mahkemelerce her iki eyleminde sabit görülmesi nedeniyle sanık hakkında 43. maddenin uygulanma imkanının bulunmadığı belirtilerek derdestlik nedeniyle bu davanın reddine karar verildiği olayda;
Öncelikle yukarıda bahsedilen mahkeme kararlarından iddianamesi suç tarihi olan 03.07.2007 tarihinden sonra olan Ankara 8. ve 10. Asliye Ceza Mahkemelerinin dava dosyalarının kesinleşip kesinleşmediği araştırılıp, kararlardan kesinleşmeyen varsa, davaların birleştirilmesi yoluna gidilmesi, kararların her ikisi de kesinleşti ise, 21.02.2007 tarihli, 28.02.2007 tarihli, 06.04.2007 tarihli ve 03.07.2007 tarihli tutanaklar bir bütün olarak değerlendirilip sanığın eylemlerini zincirleme suç olarak işlediği anlaşıldığından 5237 sayılı TCK.nun 43. maddesi de uygulanarak bahsedilen 4 tutanak için su hırsızlığı suçundan yeni bir hüküm kurularak, kurulan hükümde sanığa hükmedilen ceza önceki kesinleşen kararlarda ki cezadan az ise sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, önce kesinleşen cezadan fazla ise kesinleşen ceza miktarı yeni hesaplanan cezadan indirilerek kalan kısmın infazına hükmedilmesi gerekirken, hatalı kabulle davaya konu 03.07.2007 tarihli tutanak daha önce dava konusu yapılmadığı halde derdestlik nedeniyle açılan davanın reddine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 28.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla