Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/17608 E. , 2012/17681 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/17608 E. , 2012/17681 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 535292
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2012/17608 E. , 2012/17681 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 11 - 2011/102807
MAHKEMESİ : Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 10/07/2008
NUMARASI : 2005/1498 (E) ve 2008/531 (K)
SUÇ : Hırsızlık

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1- 5237 sayılı TCK.nun 7. ve 5252 sayılı Kanun'un 9. maddeleri uyarınca sanığın eyleminin uyduğu kabul edilen 765 sayılı TCK ve 5237 sayılı TCK.nun tüm hükümleri olaya ayrı ayrı uygulanmak suretiyle sonuçların belirlenmesi, bu şekilde belirlenen sonuç cezaların karşılaştırılması ve sonucuna göre lehe olan kanunun belirlenmesi gerekirken, denetime olanak verecek biçimde cezalar hesaplanıp sonuçlar belirlenmeden sanık hakkında 765 sayılı TCK gereğince yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- Kabul ve uygulamaya göre de;
Sanık hakkında 765 sayılı TCK.nun 503/1.maddesi uyarınca hükmolunan cezada aynı Kanunun 522. maddesi uyarınca 1/7 oranında arttırım yapılırken hesap hatası sonucu 1 yıl 1 ay 21 gün yerine, 1 yıl 1 ay 22 gün hapis cezasına hükmedilmesi suretiyle fazla ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 28/06/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları