Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/5061 E. , 2012/17687 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/5061 E. , 2012/17687 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2011/5061 E. , 2012/17687 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/138979
MAHKEMESİ : Karşıyaka 5. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 03/12/2008
NUMARASI : 2008/47 (E) ve 2008/844 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanık hakkında kiracı olarak bulunduğu meskeninde abonenin enerjisinin borcundan dolayı kesilmesine rağmen, enerjinin sanık tarafından açıldığına dair tutanak tutulması karşışında; sanığın tutanağa konu meskenin ne zamandan beri kullanıldığı konusunda kolluk araştırması yaptırılıp, mahallinde bilirkişi marifetiyle keşif yapılarak, kurulu güç tespit edilip, elektriğin kesildiği tarih ile tespit tarihi araşındaki dönemde, normal kullanıma göre tüketebileceği ortalama elektrik miktarı bilirkişiye hesaplattırılarak, kayıtlı sayaçtan geçirilen tüketim miktarıyla uyumlu olup olmadığına dair bilirkişiden rapor alınıp, kaçak kullanım bedelini ödeyip ödemediği de araştırılarak, tüm deliller birlikte değerlendirilip, sanığın karşılıksız yararlanma kastıyla hareket edip etmediği belirlenerek sonuca göre, hukuki durumun tayin ve tespiti gerekirken eksik araştırma ve inceleme sonucu, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 28.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları