Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/3052 E. , 2012/17723 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/3052 E. , 2012/17723 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

2. Ceza Dairesi 2011/3052 E. , 2012/17723 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/163949
MAHKEMESİ : Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 30/12/2008
NUMARASI : 2008/424 (E) ve 2008/1011 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunan ve 5271 sayılı CYY'nın 260/1. madde ve fıkrası uyarınca hükmü temyize hakkı bulunduğu belirlenen yakınan kurumun sanık hakkında açılan kamu davasına katılma istemi ilk derece mahkemesince karara bağlanmamış ise de; 5271 sayılı CYY'nın 237/2. maddesi gereğince suçtan zarar gören yakınan kurumun davaya katılmasına, hükmü temyiz eden Av. M.K..'ın da katılan kurum vekili olarak kabulüne karar verilerek yapılan incelemede;
Sanığın sorumlu müdür olduğu işyerinde yapılan denetimde düzenlenen kaçak elektrik tespit tutanaklarında "abonesiz elektrik kullanıldığı ve endekslerinin 26533 ve 9382 kwh olduğunun" belirtilmesi karşısında; kuruma kaydı bulunmayan sayacların kullanıcı tarafından istenildiği zaman değiştirilmesi mümkün olduğu da dikkate alındığında, karşılıksız yararlanma kastının bulunup bulunmadığı yönünden, işyerinin hangi tarihten itibaren faaliyette olduğu, bu tarihte sayacın takılı olup olmadığı, takılı ise endeksinin ne olduğu araştırılıp, mahallinde keşif yapılmak suretiyle bilirkişi aracılığıyla tespit edilecek kurulu güç ile sayaçlardaki tüketim miktarlarının, sayacların takıldığı tarihe göre karşılaştırılması yapılarak, sayaclara herhangi bir müdahalenin bulunup bulunmadığı da belirlendikten sonra, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 28/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla