Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/18298 E. , 2012/17724 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/18298 E. , 2012/17724 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2011/18298 E. , 2012/17724 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/248226
MAHKEMESİ : Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 18/06/2009
NUMARASI : 2009/239 (E) ve 2009/674 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Suça konu sayacın bulunduğu işyerinde yapılan denetimde düzenlenen 10.06.2008 tarihli kaçak elektrik tespit tutanağına göre “abonesiz ve kuruma kayıtlı olmayan sayaçtan elektrik kullanıldığının” belirtilmesi ve sanığın suça konu işyerini 2007 yılı nisan ayında kiraladığını, 3-4 ay boş kaldıktan sonra çalışmaya başladığını savunması karşısında; sanığın suça konu işyerinde hangi tarihte faaliyete başladığı vergi dairesinden sorulup, kolluk araştırması yapılıp, gerektiğinde işyeri sahibi de tanık sıfatıyla dinlenip, sanığın karşılıksız yararlanma kastının bulunup bulunmadığının belirlenmesi yönünden, bilirkişi aracılığıyla tespit edilecek kurulu güç ile sayaçtaki tüketim miktarının, sayacın takıldığı tarihe göre karşılaştırılması yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 28.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları