Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/1248 E. , 2012/17740 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/1248 E. , 2012/17740 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2011/1248 E. , 2012/17740 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/135660
MAHKEMESİ : Beyoğlu 9. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 11/02/2009
NUMARASI : 2008/139 (E) ve 2009/59 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Suça konu sayacın bulunduğu evde yapılan denetimde düzenlenen 15.02.2008 tarihli kaçak elektrik tespit tutanağına göre “idareye kaydı olmayan alt kapağı mühürsüz sayaçtan elektrik kullanıldığının” tespit edilmesi, sanığın borcundan dolayı elektrik sayacının sökülmesi üzerine sayaç alıp takarak elektrik kullandığını savunması, kaçak kayıt dökümünde, 2007/51421 no ile mükerrer olduğunun belirtilmesi ve katılan kurumun 09.04.2008 tarihli yazısında, tahsilat borçlarına istinaden 12.09.2006 tarihinde sayacın sökülerek abonman sözleşmesinin feshedildiğini ve sanık hakkında 6 adet kaçak elektrik kullanma tutanağının düzenlendiğini bildirmesi karşısında; sanık hakkında düzenlenen diğer tutanaklar getirtilip, bu tutanaklarla ilgili dava açılıp açılmadığı da araştırılıp, tutanak tanıkları dinlenerek, sanığın karşılıksız yararlanma kastının bulunup bulunmadığının belirlenmesi yönünden, suça konu sayacı ne zaman taktırdığı araştırılıp, bilirkişi aracılığıyla tespit edilecek kurulu güç ile sayaçtaki tüketim miktarının, sayacın takıldığı tarihe göre karşılaştırılması yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 28.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları