Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/4781 E. , 2012/17780 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/4781 E. , 2012/17780 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2011/4781 E. , 2012/17780 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/149404
MAHKEMESİ : Gaziantep 3. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 06/03/2009
NUMARASI : 2008/936 (E) ve 2009/284 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Fiilin suç oluşturmaması nedeniyle derhal beraat kararı verilmesi dışında, delillerin takdir ve tayini gereken durumlarda sanığın sorgusu yapılıp savunması saptanmadan beraat kararı verilemeyeceği, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Dairelerin uyum gösteren kararlarının da bu yönde olduğu gözetilmeden 5271 sayılı CMK'nun 193/son maddesine yanlış anlam verilerek sanığın sorgusu yapılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 28/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları