Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/22046 E. , 2012/17785 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/22046 E. , 2012/17785 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/22046 E. , 2012/17785 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 9 - 2009/169035
MAHKEMESİ : Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21/04/2009
NUMARASI : 2007/191 (E) ve 2009/187 (K)
SUÇ : Konut dokunulmazlığını bozmak

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
Geceleyin konut dokunulmazlığını bozmak suçunun 5237 sayılı TCK’ nun 116/4 maddesi uyarınca soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı suçlardan olmadığı halde yanlış değerlendirme ve gerekçe ile mağdurun şikayetten vazgeçmesi nedeniyle yazılı şekilde sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 28.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları