Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/22173 E. , 2012/17788 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/22173 E. , 2012/17788 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/22173 E. , 2012/17788 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2008/268706
MAHKEMESİ : İzmir 24. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 14/02/2008
NUMARASI : 2007/355 (E) ve 2008/47 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Katılan kurum görevlileri tarafından düzenlenen,11.09.2006, 13.11.2006, 04.03.2007 tarihli kaçak elektrik tespit tutanaklarında, sanığın borcundan dolayı kesilen elektriği açarak kullandığının belirtilmesi, sanığın kaçak elektrik kullanmadığını, savunması karşısında; katılan kurumdan sanığın elektriğinin borcundan dolayı hangi tarihlerde kesildiği ve bu tarihlerde sayaçtaki tüketim miktarları sorulup belirlenerek, sayaç değişimleri de gözetilmek suretiyle, işyerinde belirlenecek kurulu güce göre, kullanılması gereken elektrik miktarı ile tutanak tarihleri itibariyle sayaçtaki tüketim miktarı, sanığın borcundan dolayı elektriğin kesildiği tarihlere göre karşılaştırılarak kaçak kullanım bulunup bulunmadığı hususunda bilirkişiden rapor alınıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 28.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları