Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/9681 E. , 2012/17791 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/9681 E. , 2012/17791 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2012/9681 E. , 2012/17791 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 6 - 2009/249403
MAHKEMESİ : Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 03/03/2009
NUMARASI : 2003/252 (E) ve 2009/171 (K)
SUÇ : Hırsızlık

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanık hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 53. maddesinin 1. fıkrasındaki hak yoksunluklarının uygulanması hususunda bir karar verilmemişse de, anılan madde ve fıkrada belirtilen hak yoksunluklarının uygulanması hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olup infaz aşamasında gözetilmesi mümkün olduğundan bozma nedeni yapılmamıştır,
1-) Aynı yargı çevresi içindeki bir cezaevinde başka bir suçtan hükmen tutuklu bulunan sanığın duruşmadan bağışık tutulması konusunda bir istemi olmamasına rağmen cezaevinden getirtilmeden yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulmak suretiyle 5271 sayılı CMK.nun 194. ve 196/1.maddelerine aykırı davranılması,
2-) Kabule göre;
a-) Sanığın katılanın kapısı kilitli aracının kilit kısmına zarar vererek çalması şeklindeki eyleminin kilitlenmek suretiyle muhafaza altına altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçunu oluşturduğu, 5237 sayılı TCK’ nun 142/1-b maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeksizin yazılı biçimde aynı yasanın 142/1-e maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,
b-) Sanığa ek savunma hakkı verilmeden 5237 sayılı yasanın 143. maddesi gereğince cezası artırılmak suretiyle 5271 sayılı CMK’ nun 226. maddesine aykırı davranılması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 28.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları