Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/17380 E. , 2012/17807 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/17380 E. , 2012/17807 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 14 Oca 2019 19:18

2. Ceza Dairesi 2012/17380 E. , 2012/17807 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2010/229836
MAHKEMESİ : Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 16/02/2010
NUMARASI : 2008/838 (E) ve 2010/64 (K)
SUÇ : Elektrik Enerjisi Hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
5237 sayılı TCK.nun 145.maddesinde yer alan "malın değerinin az olması" daha çoğunu alabilme olanağı varken yalnızca ihtiyacı kadar ve değeri az olan şeyin alınması olup, olayın özelliği değerlendirilerek yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden, somut olaydaki kaçak elektrik kullanma suçunun işleniş şekline göre uygulama olanağı bulunmayan anılan madde uyarınca sanık hakkında hükmedilen cezadan indirim uygulanması karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1-) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141, 5271 sayılı CYY'nın 34/1, 230. ve 1412 sayılı CMUK'nın 308/7. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık ve gerekçeli olması ve Yargıtay’ın bu işlevini yerine getirmesi için gerekçe bölümünde iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin belirtilmesi, mevcut delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterilmesi ve ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bunun nitelendirilmesinin belirtilmesi, delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği gözetilmeden gerekçesiz hüküm kurulması,
2-) Katılan kurum görevlileri tarafından düzenlenen 13.04.2005 tarihli Kaçak Elektrik Tespit Tutanağında sanığın “sayaç kutusundan direkt bağlamak suretiyle” elektrik kullandığının belirtilmiş olması, sanığın atılı suçlamayı kabul etmeyerek suça konu sayacın bulunduğu evde hiç oturmadığını savunması karşısında, sanığın evi ne zaman kiraladığı, ve bu evde ne kadar oturduğu, önceki ve sonraki muhtarlık kayıtları ile telefon ve su faturalarından ve kolluk aracılığıyla araştırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,
3-) Dosyada bulunan 14.04.2005 kaçak kayıt döküm belgesine göre sanığın 2005/22408 sayılı tutanakla mükerrir olduğunun belirtilmesi karşısında bu eylemle ilgili soruşturma yapılıp dava açılıp açılmadığı araştırılıp, dava açılmış ve olanaklı ise birleştirme hususu da düşünülerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
4-) Suç tarihinin 13.04.2005 olduğu nazara alındığında, 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7/2. maddesinde yer alan "Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur." şeklindeki düzenleme ile 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 9/3. maddesindeki "Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir" şeklindeki düzenlemeler karşısında sanığın elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan eylemine uyduğu kabul edilen 765 sayılı TCK. ve 5237 sayılı TCK.nun tüm hükümleri olaya ayrı ayrı uygulanmak suretiyle sonuçlarının belirlenmesi, bu şekilde belirlenen sonuç cezaların karşılaştırılması ve sonucuna göre lehe olan kanunun tespiti gerekirken açıklanan şekilde ve denetime olanak verecek biçimde cezalar hesaplanıp sonuçlar belirlenmeden yazılı şekilde 5237 Sayılı TCK'nun 142/1-f, 145, 62 maddelerine göre hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 28.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla