Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/12560 E. , 2012/17809 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/12560 E. , 2012/17809 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2012/12560 E. , 2012/17809 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2012/88160
MAHKEMESİ : S.. M..
TARİHİ : 14/02/2008
NUMARASI : 2007/98 (E) ve 2008/17 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
Sanığın adli sicil kaydına göre sabıkasız olduğu ve katılan kurum zararını tazmin suretiyle tamamen giderdiği dolayısıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi için aranan 5271 sayılı CMK’nun 231. maddesinin 6. fıkrasının a ve c bentlerinde gösterilen nesnel (objektif) koşulların gerçekleştiği gözetilerek; sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nun 231. maddesinin 6. fıkrasının (b) bendinde belirtilen, “sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması” öznel (sübjektif) koşulunun oluşup oluşmadığı değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken “CMK’ nun 231. maddesinde belirtilen şartların oluşmadığı” biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 28/06/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları