Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/4586 E. , 2012/17822 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/4586 E. , 2012/17822 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2011/4586 E. , 2012/17822 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/159428
MAHKEMESİ : Kartal 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 05/12/2008
NUMARASI : 2007/977 (E) ve 2008/916 (K)
SUÇ : Su hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Katılan vekilinin temyiz itirazının su hırsızlığı suçundan kurulan hükme yönelik olduğu belirlenerek yapılan incelemede,
Fiilin suç oluşturmaması nedeniyle derhal beraat kararı verilmesi dışında, delillerin takdir ve tayini gereken durumlarda sanığın sorgusu yapılıp savunması saptanmadan hüküm kurulamayacağı gözetilmeden 5271 sayılı CMK.nun 193. maddesine yanlış anlam verilerek sanığın sorgusu yapılmadan eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 28.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları