Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/12981 E. , 2012/17597 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/12981 E. , 2012/17597 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2011/12981 E. , 2012/17597 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/221513
MAHKEMESİ : Bitlis Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 20/05/2009
NUMARASI : 2009/16 (E) ve 2009/295 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı, mühür bozma

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Kaçat elektrik tüketim tespit tutanağında, özel hat çekmek suretiyle kaçak elektrik kullanıldığının belirtilmesi, sanığın savunmasında, eski olan elekrik hatlarını değiştirip dükkanlarına yeni elektrik hattı döşediklerini beyan etmesi, bilirkişi aracılığı ile hesaplanan ve incelenen tüketim belgelerine göre suç tarihinden sonraki tüketim miktarlarında, suç tarihi öncesine göre, yaklaşık iki katı bir artış olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın sübut bulan atılı suçlardan mahkumiyeti yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 27/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları