Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/12918 E. , 2012/17598 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/12918 E. , 2012/17598 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2011/12918 E. , 2012/17598 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2011/33084
MAHKEMESİ : Fatih 3. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 12/05/2010
NUMARASI : 2008/902 (E) ve 2010/530 (K)
SUÇ : Elektrik Enerjisi Hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanığın evinde yapılan denetimde düzenlenen kaçak elektrik tespit tutanağında; "idareye kayıtsız sayaçtan elektrik kulanıldığı ve endeksin 10752 kwh olduğunun" belirtilmesi ve sanığın "borcundan dolayı sayacı sökülünce elektrikçiden elektrik sayacı alıp kullandığını" savunması karşısında; kuruma kaydı bulunmayan sayacın kullanıcı tarafından istenildiği zaman değiştirilmesi mümkün olduğu da dikkate alındığında, faydalanma kastının bulunup bulunmadığı yönünden, sanığın savunması doğrultusunda önceki sayacın sökülme tarihi katılan kurumdan sorulup, suça konu sayacın ne zaman takıldığı ve takıldığında üzerindeki endeksin ne olduğu da araştırılarak, evdeki kurulu güç ile sayaçtaki tüketim miktarının, sayacın sanık tarafından kullanılmaya başladığı tarihe göre karşılaştırılması yapılarak bilirkişiden rapor alınarak tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre, hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 27.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları