Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/4609 E. , 2012/17599 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/4609 E. , 2012/17599 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 14 Oca 2019 19:21

2. Ceza Dairesi 2010/4609 E. , 2012/17599 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2008/131993
MAHKEMESİ : Bucak Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 19/02/2008
NUMARASI : 2007/324 (E) ve 2008/121 (K)
SUÇ : Hakaret, kasten yaralama

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1- Sanığın aşamalarda değişmeyen savunmalarında, “K.. H..'ın yanına gelip yakasından asılarak hakaret ettikten sonra gözüne vurduğunu, kendisinin de savunma amaçlı ona vurup hakaret etmek suretiyle karşılık verdiğini” ileri sürmesi, diğer sanık K.. H..'ın ise “sanık Ömer'in küfrederek vurması üzerine, ona sen önce babanı bul dediğini küfretmediğini savunması, olayın iki görgü tanığından biri olan İ.. H..'ın sanık Kerime'nin babası olup kızını doğrulaması, diğer görgü tanığı K.. K.. ise sanığın dayısı olup onun da sanık Ömer'i doğrulaması karşısında; sanık Ö.. Ö..'ün savunması kapsamında kasten yaralama suçuna ilişkin 765 sayılı TCY.nın 29.maddesinde düzenlenen genel tahrik hükümleri ile hakaret suçuna ilişkin aynı Yasanın 129.maddesinde düzenlenen özel tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun karar yerinde tartışılmaması,
2- Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 03702/2009 tarih ve 2008/11-250 Esas, 2009/13 Karar sayılı kararında da kabul edildiği gibi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde dikkate alınacak zararda, mahkemece kanaat verici basit bir araştırma ile belirlenecek maddi zararların esas alınması, manevi zararların bu kapsama dahil edilmemesi gerektiği, olayda yakınan tazminat talebinde bulunmadığı gibi dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde sanığa atılı hakaret ve kasten yaralama suçlarından doğan herhangi bir maddi zararın da bulunmadığı ve kayden sabıkasız olduğu anlaşılan sanık hakkında, 5271 Sayılı CYY.nın 231.maddesinin 6.fıkrasının (b) bendinde belirtilen “sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması” koşulunun oluşup oluşmadığı değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi ve Yargıtay denetimine elverişli olacak şekilde takdirin gerekçelerinin kararda gösterilmesi gerekirken, “sanığın mağdur sanık K.. H..'ın uğradığı zararı gidermediğinden” biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 27/06/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla