Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/16820 E. , 2012/17519 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/16820 E. , 2012/17519 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2011/16820 E. , 2012/17519 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/253716
MAHKEMESİ : Yalova 1.Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 22/04/2009
NUMARASI : 2008/643 (E) ve 2009/296 (K)
SUÇ : Elektrik Enerjisi Hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Kaçak elektrik tüketim tespit tutanağında, katılan kuruma kayıtlı olmayan sayaçtan elektrik kullanıldığının belirtilmesi karşısında, sanığın karşılıksız yararlanma kastının bulunup bulunmadığının belirlenmesi yönünden, sanığın hangi tarihten itibaren söz konusu evde oturduğu ve sayacın hangi tarihte takıldığı araştırılarak, uzman bilirkişi aracılığıyla kurulu gücün belirlenmesi ve buna göre ortalama tüketim miktarının hesaplanması, bu miktarın sayaçtaki tüketim miktarı ile uyumlu olup olmadığının tespiti ile sayaca herhangi bir müdahalenin bulunup bulunmadığı belirlenerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 27.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları