Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/22657 E. , 2012/17527 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/22657 E. , 2012/17527 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 14 Oca 2019 19:24

2. Ceza Dairesi 2010/22657 E. , 2012/17527 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2008/255486
MAHKEMESİ : Fatih 2. Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 06/05/2008
NUMARASI : 2007/1162 (E) ve 2008/731 (K)
SUÇ : Hakaret

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Hüküm fıkrasında yasa yolu, süresi, mercii ve şeklinin gösterilmesinde usul ve yasaya bir aykırılık görülmediğinden tebliğnamedeki katılanın temyiz isteminin süresinde olduğunu kabul eden düşünceye katılınmamıştır.
I-Katılanın, 06.05.2008 tarihinde tefhim edilen hükmü yasal bir haftalık temyiz süresi geçtikten sonra 22.07.2008 tarihinde temyiz ettiği anlaşılmakla süresinde bulunmayan temyiz isteğinin 1412 sayılı CMUK’ nun 317. maddesi gereğince REDDİNE;
II-Sanıkların temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 03.02.2009 tarih ve 2008/11-250 Esas- 2009/13 Karar sayılı kararında da kabul edildiği gibi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde dikkate alınacak zararda, mahkemece kanaat verici basit bir araştırma ile belirlenecek maddi zararların esas alınması, manevi zararların bu kapsama dahil edilmemesi gerektiği, olayda katılanın tazminat talebi bulunmadığı gibi, dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde sanıklara atılı hakaret suçundan doğan herhangi bir maddi zararının da bulunmadığı gibi, Naci’nin sabıkasının 765 sayılı TCK.nun 95/2.maddesine göre silinme koşulunun oluştuğu, Firdevs’in ise kayden sabıkasız olduğu anlaşıldığından, sanıklar hakkında 5271 Sayılı CMK’nun 231.maddesinin 6.fıkrasının (b) bendinde belirtilen ''sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması'' koşulunun oluşup oluşmadığı değerlendirilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi gerekirken, “zararın tazmin edilmemiş olması” biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanıkları temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 27.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla