Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/20333 E. , 2012/17529 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/20333 E. , 2012/17529 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/20333 E. , 2012/17529 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2008/214018
MAHKEMESİ : Gebze 2. Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 20/03/2008
NUMARASI : 2007/204 (E) ve 2008/331 (K)
SUÇ : Hakaret

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1-Katılan N.. K..’ın, 11.10.2005 tarihli beyanında olayı İ. C..’in gördüğünü belirterek tanık olarak dinlenilmesini talep ettiğinin anlaşılması karşısında, bu tanık ve soruşturma aşamasında dinlenilen H. İ.. ile gerektiğinde site yönetim kurulu toplantısına katılan divan başkanı ve üyeleri olan diğer tanıklar da dinlenildikten sonra sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
2-Kabule göre ise;
Vekalet ücretinin sanık yerine sanık müdafii yararına hükmedilmesi,
Bozmayı gerektirmiş katılanın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 27.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları