Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/23892 E. , 2012/17534 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/23892 E. , 2012/17534 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 14 Oca 2019 19:26

2. Ceza Dairesi 2010/23892 E. , 2012/17534 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2008/180878
MAHKEMESİ : Arhavi Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21/04/2008
NUMARASI : 2006/60 (E) ve 2008/56 (K)
SUÇ : Kasten yaralama, hakaret

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
5237 sayılı TCK’nun 86/2 ve 125/1. maddelerinde hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü, sanıklar hakkında hapis cezasına hükmedildiği, aynı kanunun 50/2. maddesi uyarınca bu cezanın artık adli para cezasına çevrilemeyeceği ve aleyhe temyiz bulunduğundan hükmün temyizi kabil olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1- Sanıklar hakkında hapis cezası tercih edilirken yasal ve yeterli gerekçe gösterilmemesi suretiyle 5237 sayılı TCK 61. maddesine aykırı davranılması,
2- Kasten yaralama suçunun TCK.nun 86/2.maddesinde belirtilen hapis cezasının alt sınırının 4 ay, aynı kanunun 125/1. maddesinde belirtilen hakaret suçunun hapis cezasının alt sınırının 3 ay olduğu gözetilmeden, sanıklar hakkında alt sınırında altında olmak üzere, kasten yaralama suçunda 8, hakaret suçunda 5 gün hapis cezasına hükmedilmesi,
3- 5237 sayılı TCK.nun 86/2 ve 125/1. maddelerindeki seçenek yaptırımlardan hapis cezasının tercih edilmesi halinde, aynı kanunun 50/2. maddesi uyarınca bu cezanın adli para cezasına çevrilemeyeceğinin gözetilmemesi,
4- Sanık O. M.. suç tarihinde 16 yaşında olduğu halde cezasından TCK.nun 31/3. maddesi gereğince 1/3 oranında indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,
5- Savunma, tanık anlatımlarına ve dosya içeriğine göre, sanık H. M..’nun müşteki sanık Yaşar’a, terminaldeki otobüs yazıhanesinde hakaret ettiğinin anlaşılması karşısında, aleniyet unsurunun varlığı yönünden keşif yapılmak suretiyle sanık hakkında TCK.nun 125/4.maddesinin uygulanmasının gerekip gerekmediği araştırılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
6- Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 03.02.2009 tarih ve 2008/11-250 esas- 2009/13 sayılı kararında da kabul edildiği gibi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde dikkate alınacak zararda, mahkemece kanaat verici basit bir araştırma ile belirlenecek maddi zararların esas alınması, manevi zararların bu kapsama dahil edilmemesi gerektiği, olayda yakınan sanıkların bir tazminat talebi bulunmadığı gibi, dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde yakınan sanıklara atılı kasten yaralama ve hakaret suçlarından doğan herhangi bir maddi zararlarının da bulunmadığı, adli sicil kaydına göre Yaşar’ın sabıkalarının silinme koşulunun oluştuğu, Huri ve Orhan’ın sabıkasız olduğundan, yakınan sanıklar hakkında 5271 Sayılı CMK’nun 231.maddesinin 6.fıkrasının (b) bendinde belirtilen ''sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması'' koşulunun oluşup oluşmadığı değerlendirilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi ve Yargıtay denetimine elverişli olacak şekilde takdirin gerekçelerinin kararda gösterilmesi gerekirken yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, O Yer C. Savcılarının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 27.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla