Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/23952 E. , 2012/17535 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/23952 E. , 2012/17535 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 14 Oca 2019 19:27

2. Ceza Dairesi 2010/23952 E. , 2012/17535 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2008/260876
MAHKEMESİ : Muğla 1.Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 14/07/2008
NUMARASI : 2007/512 (E) ve 2008/305 (K)
SUÇ : Konut dokunulmazlığını bozmak, kasten yaralama

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
I- Kasten yaralama suçundan hükmolunan cezanın miktar ve türüne göre hükmün; 21.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 Sayılı Kanunun 3-B maddesi ile değişik 1412 Sayılı CMUK’nun 305/1. maddesi gereğince hüküm tarihine göre temyizi mümkün olmadığından sanık müdafiinin temyiz isteğinin aynı kanunun 317.maddesi gereğince istem gibi REDDİNE,
II- Konut dokunulmazlığını bozmak suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Yakınan ve tanık anlatımları, sanığın savunması ve dosya içeriğine göre mahkemenin suçun sübut bulduğu değerlendirmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki sanığın beraati gerektiğine ilişkin bozma düşüncesine katılınmamıştır.
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 03.02.2009 tarih ve 2008/11-250 Esas- 2009/13 Karar sayılı kararında da kabul edildiği gibi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde dikkate alınacak zararda, mahkemece kanaat verici basit bir araştırma ile belirlenecek maddi zararların esas alınması, manevi zararların bu kapsama dahil edilmemesi gerektiği, olayda yakınanın bir tazminat talebi bulunmadığı gibi, dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde sanığa atılı konut dokunulmazlığını bozmak suçundan doğan herhangi bir maddi zararının da bulunmadığı gibi adli sicil kaydındaki sabıkasının silinme koşulları oluştuğu anlaşılan sanık hakkında 5271 Sayılı CMK’nun 231.maddesinin 6.fıkrasının (b) bendinde belirtilen ''sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması'' koşulunun oluşup oluşmadığı değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, “müştekinin zararının sanık tarafından giderilmediği, sanığın uzlaşmayı kabul etmediği” biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 27.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla