Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/1401 E. , 2012/17567 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/1401 E. , 2012/17567 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2011/1401 E. , 2012/17567 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/129364
MAHKEMESİ : Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 20/01/2009
NUMARASI : 2008/597 (E) ve 2009/29 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın evinde yapılan denetimde düzenlenen kaçak elektrik tespit tutanağında “abonesiz elektrik kullanıldığı ve endeksin 6822 kwh olduğunun” belirtilmesi ve sanığın evi yeni aldığını, kullanma izni olmadığı için abonelik verilmediğini savunması karşısında; kuruma kaydı bulunmayan sayacın kullanıcı tarafından istenildiği zaman değiştirilmesi mümkün olduğu da dikkate alındığında, karşılıksız yararlanma kastının bulunup bulunmadığı yönünden, sanığın hangi tarihten itibaren evde oturmaya başladığı, bu tarihte sayacın takılı olup olmadığı, takılı ise endeksinin ne olduğu araştırılıp, mahallinde keşif yapılmak suretiyle bilirkişi aracılığıyla tespit edilecek kurulu güç ile sayaçtaki tüketim miktarının, sayacın takıldığı tarihe göre karşılaştırılması yapılarak, sayaca herhangi bir müdahalenin bulunup bulunmadığı da belirlendikten sonra, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 27/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları